Blog CDA: Meer saamhorigheid via een eerlijke economie

Wijk bij Duurstede, 27 februari 2017. De onderlinge saamhorigheid staat onder druk, het is ieder voor zich. Daar loert het gevaar op een verder afbrokkelen van onze samenleving. Want het gaat om de verdeling van kansen en mogelijkheden. De globalisering, de open markteconomie en de flexibilisering van de arbeidsmarkt verdeelt onze maatschappij in winnaars en verliezers. Als lokale politicus heb ik hier helaas nagenoeg geen invloed op. Maar als we echt iets willen doen om de verwijdering, boosheid en onverschilligheid te bestrijden, dan moeten we – en dan spreek ik Sybrand Buma na – de arbeidsmarkt en de economie weer vanuit een moreel perspectief bezien. Dan zijn rechtvaardigheid en solidariteit belangrijker dan CPB-cijfertjes en eigenbelang.

 

Eerlijke kansen

Die eerlijke economie begint voor het CDA bij eerlijke kansen. Door te zorgen dat alle jongeren weer de kans krijgen om door te leren. Door op de arbeidsmarkt de oneerlijke concurrentie terug te dringen. Door op te komen voor de kansen voor kleine ondernemers en familiebedrijven, als motor van de economie en bron van innovatie en banen. Door bescherming van solide, Nederlandse bedrijven en werkgelegenheid tegen ongewenste buitenlandse overnames. Door bescherming van boeren en MKB’ers tegen de machtsconcentratie van ketens en groothandel.

Voor vaste arbeidsrelaties

In een eerlijke economie profiteert iedereen mee van het werk dat we samen verzetten. Dat is nu niet het geval. Mensen op de werkvloer trekken steeds vaker aan het kortste eind. Ze zijn vaker werkloos of aangewezen op kleine losse baantjes of tijdelijke contracten. Een eerlijke economie verbindt de belangen van werknemers en werkgevers, van rendement en verantwoordelijkheid. Om deze ongelijkheid te overbruggen willen we als CDA duurzame arbeidsrelaties bevorderen en de doorgeschoten flexibilisering keren. Juist in een eerlijke economie is een duurzame relatie tussen werkgever en werknemer een gezamenlijk belang dat bijdraagt aan de wederzijdse betrokkenheid, loyaliteit en productiviteit.

Voor duurzame economie

Een eerlijke economie is ook een duurzame economie, waar ondernemerschap loont en groei en bedrijvigheid de toekomst van onze kinderen versterkt in plaats van belast. Dat is wat rentmeesterschap betekent. Wij nemen afstand van de wegwerpcultuur waarin mensen, de natuur en natuurlijke hulpbronnen na gebruik worden afgedankt. Wij nemen afstand van de jachtige 24-uurseconomie, waarin alles draait om kopen en consumeren.

Lagere lasten voor ondernemers

Ondernemers zijn de motor van een eerlijke economie. Zij zorgen voor groei, werkgelegenheid en innovatie, zij investeren in onze toekomst. Als het goed gaat met onze ondernemers, gaat het goed met ons land. Daarom kiezen wij voor lagere en eenvoudigere lasten en minder regelgeving voor ondernemers, vooral in het MKB. Een eerlijke economie draagt bij tot meer samenhorigheid. Ook in onze mooie gemeente. De lokale CDA-fractie blijft zich inzetten voor minder gemeentelijke regels en vergunningen (deregulering) en het beperken van lokale lasten voor ondernemers en het MKB.