Blog CDA: Teken manifest waardig ouder worden

Wijk bij Duurstede, 20 februari 2017. Het is voor steeds meer ouderen lastig om waardig oud te worden. Dat speelt ook in Wijk bij Duurstede. Als lokaal gemeenteraadslid is het frustrerend om te zien dat het met name Haags beleid is dat zo slecht uitpakt voor onze Wijkse ouderen. Ik ben dan ook blij dat de ChristenUnie, SP, KBO-PCOB en het CDA een manifest om waardig ouder te worden hebben gepresenteerd. Teken – net als ik – dit manifest als u wilt dat de kwaliteit van leven van ouderen weer kan toenemen.

 

Herwaardering van ouderdom

Het breed gedragen manifest pleit voor een aantal actiepunten waardoor het welzijn en de kwaliteit van leven van ouderen weer kan toenemen. In het manifest pleiten de initiatiefnemers onder meer voor een actieprogramma voor de herwaardering van ouderdom. CDA tweede kamerlid Mona Keijzer: “Iedereen wil wel oud worden, maar het lijkt wel of niet iedereen oud wil zijn. Er zijn culturen in de wereld waar heel anders tegen de oude dag wordt aangekeken. Het CDA wil dat dit ook in Nederland anders wordt.” Daarnaast wil het manifest meer ondersteuning voor mantelzorg, vrijwilligerswerk en huisbezoeken om eenzaamheid tegen te gaan. Mona Keijzer: “Onder ouderen is eenzaamheid een groot probleem. Daarnaast raken, door alle hervormingen, familie en mantelzorgers overbelast. We moeten hier samen met elkaar iets doen. Het CDA wil daarom met al deze partijen en organisaties stappen zetten om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan.”

Concrete voorstellen in het manifest

  1. Stel een coördinerend minister voor ouderenbeleid aan
  2. Werk aan acceptatie en herwaardering van ouderdom
  3. Zet alles op alles om eenzaamheid bij ouderen te voorkomen 
  4. Stimuleer mantelzorg
  5. Maak vrijwilligerswerk aantrekkelijker
  6. Laat jongeren vrijwilligerswerk doen in de ouderenzorg
  7. Stimuleer initiatieven waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten
  8. Maak meer ruimte voor passende woonvormen
  9. Investeer in passende en palliatieve zorg
  10. Investeer in levensbegeleiders

Brede steun

Behalve maatschappelijke organisaties als Stichting Present en Coalitie Erbij, zorginstellingen en beroepsorganisaties heeft ook een groot aantal bekende Nederlanders steun uitgesproken voor het manifest. Ook Hugo Borst en Carin Gaemers, die met een eigen manifest al eens aandacht vroegen voor de ouderenzorg ondersteunen ‘Waardig ouder worden’. Ik hoop dat u ook het manifest tekent. Dat kan via www.waardigouderworden.nl . In het manifest staan voorstellen waar we ook lokaal mee aan de slag kunnen. De lokale CDA-fractie gaat hiervoor!