Blog CDA: Keuzes voor een beter Nederland

Wijk bij Duurstede, 13 februari 2017. Op 15 maart mogen we weer stemmen. Bijna driekwart van de Nederlanders heeft nog geen definitieve keuze gemaakt. Hulp bij kiezen is dan wel zo fijn. Komende zaterdag 18 februari is de lokale CDA afdeling Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek in deze kernen voor u beschikbaar om landelijke CDA standpunten toe te lichten. We zijn herkenbaar aan onze groene kleding. Volgend jaar zijn er gemeenteraads- verkiezingen. Mijn collega’s en ik horen komende zaterdag ook graag uw mening over lokale kwesties.

Dan kunnen we dat meenemen bij het opstellen van ons verkiezingsprogramma. Hieronder staan de thema’s die het CDA bij de 2e kamer verkiezing centraal zet. De CDA afdeling Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek gaat deze thema’s de komende maanden vertalen naar een lokale invulling.

Waarden en traditie

Als we zeker en trots zijn over onze afkomst, kijken we met meer vertrouwen naar de toekomst. Het CDA staat voor de gedeelde waarden die ons verbinden, voor de traditie van tolerantie en verantwoordelijkheid en voor de Joods-Christelijke wortels die ons land hebben gevormd tot een van de mooiste plekken op aarde.

Familie & gezin

Wij zien families als het fundament voor onze samenleving, waar mensen voor elkaar zorgen en verantwoordelijkheid nemen. Bijna iedereen groeit op in een gezin en binnen een familie. De familie speelt een grote rol bij het overdragen van de normen en waarden van onze cultuur. Dat vinden wij belangrijk.

Eerlijke economie

In een eerlijke economie profiteert iedereen mee van het werk dat we samen verzetten. Dat is nu niet het geval. Mensen op de werkvloer trekken steeds vaker aan het kortste eind. Ze zijn vaker werkloos of aangewezen op kleine losse baantjes of tijdelijke contracten. Een eerlijke economie verbindt de belangen van werknemers en werkgevers, van rendement en verantwoordelijkheid. En laat iedereen – ook de middeninkomens – delen in de economische groei.

Zorg voor elkaar

Het debat over de zorg gaat teveel over geld en regels en te weinig over mensen. Zorg draait bovenal om het vertrouwen dat mensen in een kwetsbare fase – door ziekte of ouderdom – altijd in goede handen zijn. Dat vraagt om toegewijde verpleegkundigen en artsen, die bij alles wat ze doen de zorg voor de patiënt voorop stellen.

Sterke samenleving

De kracht van onze samenleving ligt in een gedeeld besef van onderlinge verbondenheid, tussen jong en oud, arm en rijk. Die sterke samenleving is bestand tegen de grote veranderingen van deze tijd. Dat vraagt om een sterker wij-gevoel en de rotsvaste overtuiging dat we met elkaar de klus kunnen klaren.