Vergroting werkgelegenheid door uitbreiding PPC

Wijk bij Duurstede, 27 december 2016. Een van de grootste werkgevers binnen de gemeente Wijk bij Duurstede, de Plinten & Profielen Centrale (PPC), gaat uitbreiden. Burgemeester Tjapko Poppens en de heer Peter Klaassen, directeur van de PPC, ondertekenden een overeenkomst van aan- en verkoop voor een bedrijfskavel op het nieuwe bedrijventerrein Broekweg Noord. Het gaat om een stuk grond van ongeveer 6.000 m2.

Werkgelegenheid

‘Dat de Plinten & Profielen Centrale naast hun huidige pand uit kan breiden is gunstig’, zegt burgemeester Tjapko Poppens. ‘Zo kunnen we een grote werkgever binnen onze gemeentegrenzen houden.’ Poppens vindt de ontwikkeling van de bedrijventerreinen belangrijk voor de werkgelegenheid. ‘Veel arbeidsplaatsen bij de bedrijven worden ingenomen door inwoners uit onze gemeente. Dit is niet alleen goed voor de werkgelegenheid, maar zorgt ook voor minder forensenverkeer.’

Snelle procedure

‘Wij zijn blij dat we ons bedrijf in Wijk bij Duurstede uit kunnen breiden met magazijn- en expeditieruimte’, aldus de heer Peter Klaassen van de PPC. ‘Waar we vooral tevreden over zijn, is de snelheid waarmee de gemeente de verschillende planologische wegen naar aan- en verkoop heeft geregeld. Wij hopen half januari 2017 de bouwvergunning te krijgen. Dan kunnen we aan de slag.’ Begin 2016 stelde de gemeenteraad de grondexploitatie vast voor bedrijventerrein Broekweg Noord. Binnen een jaar is het bestemmingsplan vastgesteld, is er onderzoek gedaan naar de flora en fauna en is de grond bouwrijp gemaakt en de eerste kavel verkocht/aangekocht.