Afvalinzameling succesvol in gemeente Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 18 december 2016. Er is een tussenrapportage verschenen over de resultaten van de veranderde manier van afval inzamelen in de gemeente Wijk bij Duurstede. Uit de ‘Tussenrapportage afval 2016 Wijk bij Duurstede’ blijkt dat het inzamelen van afval een succes is.

Het scheiden van afval is met 16% verbeterd

‘Wijk bij Duurstede haalt waarschijnlijk aan het eind van dit jaar 67% afvalscheiding. Dat was in 2014 nog 50%. Dit is goed nieuws voor het milieu,’ zegt wethouder Hans Marchal. Het PMD-afval bestaat uit grondstoffen zoals plastic en metaal. Deze kunnen door de gescheiden inzameling opnieuw worden gebruikt. ‘Niet alleen het milieu, ook de inwoners en bedrijven hebben hier voordeel bij. Omdat zij hun afval goed scheiden, betalen zij sinds dit jaar structureel € 20 minder aan afvalstoffenheffing,’ legt de wethouder uit. In de hele gemeente heeft elk adres een derde container gekregen voor het PMD-afval (plastic, metaal en drankenkartons). De inzameling van grofvuil is veranderd: inwoners brengen dit nu gescheiden naar de milieustraat. Hans Marchal zegt hierover: ‘In het verleden werd het grofvuil ongescheiden opgehaald, dus dit is omgedraaid. De gemeente kàn het grofvuil nog wel ophalen, maar doet dat niet gratis. De meeste inwoners kiezen er dan voor het grofvuil toch maar zelf weg te brengen.’

In de gemeente wordt sinds 2015 op uitgebreide wijze gescheiden afval ingezameld

De volgende doelen zijn daarbij gesteld: een beter milieu, lagere kosten, een betere service naar de inwoners en bedrijven en een schoner straatbeeld. Die doelen lijken te zijn behaald. Het restafval wordt sinds juli 2015 nog slechts eens per vier weken ingezameld. Wie een extra kliko wil, betaalt hiervoor een toeslag op de afvalstoffenheffing. Vanaf januari 2016 is de inzameling van PMD aan huis bij hoogbouw en in de binnenstad (met PMD-zakken) ingevoerd. Er zijn enkele ondergrondse containers bijgekomen. In de afgelopen zomer hebben de bestaande ondergrondse verzamelcontainers hetzelfde, vernieuwde elektronisch toegangssysteem gekregen. Via de app Afvalwijzer kunnen de inwoners en ondernemers bekijken -of zelfs een bericht krijgen- wanneer de kliko aan de weg moet worden geplaatst.

Het college legt de lat nog hoger

Burgemeester en wethouders proberen te bereiken, dat er in 2020 per inwoner nog slechts 100 kilo restafval per jaar wordt ingezameld. Daarnaast wordt ernaar toe gewerkt, dat het percentage gescheiden afval dan 75% is. Om duidelijk te maken dat de gemeente Wijk bij Duurstede dit serieus neemt, ondertekent wethouder Hans Marchal binnenkort het landelijke Bestuursakkoord ‘Verbeteren afvalpreventie en -scheiding huishoudelijk afval’. Hierin leggen afzonderlijke gemeenten hun eigen ambities als doel vast.