VVD Kromme Rijnstreek opgericht

Wijk bij Duurstede, 29 november 2016. Afgelopen woensdagavond hebben tijdens een goed bezochte oprichtingsvergadering in het Postillion Hotel in Bunnik de VVD-afdelingen van Houten, Bunnik en Wijk bij Duurstede het lokale netwerk VVD Kromme Rijnstreek opgericht. De VVD-afdelingen zijn hiermee opgegaan in dit netwerk.

De kandidaten voor het bestuur van de VVD Kromme Rijnstreek stelden zich voor. Sybren van der Velden (voorzitter), Hein Vader (secretaris), Roy Zwierenberg (penningmeester), Dejan Jurisic, Steven Verhaar (beiden Communicatie en Campagne) en Fred Schenk (Opleiding en Talentontwikkeling) lichtten toe op welke wijze zij actief waren geraakt bij de VVD en gaven aan graag het lokale netwerk verder op te willen bouwen. Hierna werden zij door de vergadering unaniem als bestuurslid benoemd. Voorzitter Sybren van der Velden: “De VVD wil nog meer een open en toegankelijke partij zijn: van bolwerk naar netwerk. Daarom is het van belang om ook op lokaal niveau een krachtige en slagvaardige organisatie te hebben. Met de VVD Kromme Rijnstreek gaan we hier invulling aan geven. De samenvoeging vergroot de slagkracht, waardoor de leden en politici beter worden gefaciliteerd in de contacten met de inwoners.”

Om de verbinding tussen VVD en inwoners op gemeentelijk niveau te waarborgen en verder te versterken blijven de voormalige afdelingsbesturen van de VVD Houten, Bunnik en Wijk bij Duurstede als plaatselijke commissie actief. Voor de VVD-fracties in de drie gemeenteraden heeft de oprichting van de VVD Kromme Rijnstreek geen gevolg.