Blog SP: oproep voor lokale aanbestedingen unaniem gesteund

Wijk bij Duurstede, 13 november 2016. In het voorjaar van dit jaar heeft de Rijksoverheid het aanbestedingsbeleid aangepast en zijn regels rond lokaal aanbestedingen verruimd. Een SP motie om deze nieuwe regels te verwerken, werd door alle partijen gesteund. “Hierin hebben we ook opgedragen om het beleid echt goed ter hand genomen en een register bij te houden zodat we het beter kunnen controleren”, legt fractievoorzitter Jeroen Brouwer uit.

De socialisten stelden al vaker zij vragen over lokaal aanbestedingen. Ook ging zij langs bij ambtenaren en ondernemers. “We hebben al regels opgesteld. Maar deze werden niet altijd even goed toegepast. Te vaak zijn er geen lokale bedrijven uitgenodigd en visten ondernemers achter het net. Zeker omdat aanbestedingen niet bijgehouden werden, was het voor de raad lastig om het beleid te controleren. Mede gezien de nieuwe regelgeving was dit een goed moment om het beleid aan te scherpen en voor iedereen scherp te stellen”, aldus Brouwer.

De SP nam het beleid van de Utrechtse Heuvelrug als voorbeeld genomen. “Van Etske Muis van ondernemersverenging OKW hoorden we dat daar de nieuwe regels al verwerkt waren en het beleid aangescherpt. Het is wellicht voor onze gemeente goed, om te bekijken. Het Wijkse college wilde wel kijken naar de nieuwe regels, maar pas bij het invoeren van nieuw beleid. Aangezien het huidige beleid tot 2018 loopt, duurt dat ons te lang. We kunnen nu direct lokale ondernemers meer ruimte geven. Want het is toch mooi dat, daar waar mogelijk, de gemeente op deze manier de lokale economie stimuleert?”, vraagt de SP-er zich af.

BBNu diende de motie mee in en ook de rest van de raad steunde de motie. Lokaal aanbesteden gaat dus verbeterd worden. “In het oude beleid stond al hoeveel lokale bedrijven er uitgenodigd konden worden en dat het werk bijvoorbeeld op www.werkbijduurstede.nl kon worden gezet. Dat is simpelweg veel te weinig gebeurd, soms zelfs helemaal niet. Zonde. Nu kan de gemeente dankzij de nieuwe landelijke regels, aanbestedingen opknippen en aanbieden aan lokale bedrijven. Met een register krijgt de raad inzicht hoe dat gaat en of lokale bedrijven mee kunnen doen. Want dat is wat ze willen, meer kansen. We kunnen het college aan de hand van een register hopelijk nog beter controleren”, eindigt Brouwer.