Blog D66: De Beschouwing van D66

Wijk bij Duurstede, 13 november 2016. Afgelopen dinsdagavond 8 november vonden de lokale Algemene Politieke Beschouwingen plaats. Naast een kritische noot op de door het college gekozen titel ‘Met vertrouwen en energie vooruit‘ van de begroting 2016, kondigde de fractie van D66 een tweetal moties aan. Beide moties waren gericht op het ondersteunen van lokaal ondernemerschap. Ook vroeg de fractie onder andere weer aandacht voor de het zwembad en het gebrek aan vooruitgang rond winkelcentra De Horden en De Heul.

Koopzondag

De eerste motie van D66 roept het college op om met een voorstel te komen tot het uitbreiden van het aantal koopzondagen waarbij winkeliers de vrijheid krijgen om iedere zondag tussen 12.00 en 18.00 open te zijn. Nu worden er 15 zondagen in het jaar vastgesteld door het college, waarop winkels open mogen. Volgens de D66-fractie veroorzaakt dit oneerlijke concurrentie met winkeliers in buurgemeenten als Doorn en Odijk. Dit beleid kost banen en omzet in onze gemeente. Fractievoorzitter Aart van Veen: “De openstelling op zondag moet aan de winkeliers worden overgelaten, want een verplichte zondagsluiting is niet meer van deze tijd.” Voor winkeliers die op zondag gesloten willen blijven, vindt de fractie het ook belangrijk dat dit voor hen mogelijk blijft.

“Met betrekking tot openstelling winkels op zondag binnen bestaande afspraken (experimentele) mogelijkheden uitwerken voor seizoens-, evenements- en gebiedsgebonden winkelopenstelling in samenwerking met ondernemers. Een nader onderzoek kan hierbij dienstig zijn” – Coalitieakkoord 2014-2018 SP, GL, PCG en PvdA

De motie werd mede-ingediend door VVD en BBNu en verworpen door de coalitiepartijen en het CDA. De coalitiepartijen hadden geen andere argumenten dan dat zij de met de PCG gemaakte afspraken respecteren. Door D66 werd aangegeven dat volgens hen deze gemaakte afspraken niet duidelijk in het coalitieakkoord zijn opgeschreven, de tekst suggereert namelijk ruimte voor initiatieven. Het tegendeel blijkt waar, de zaak is volledig dichtgetimmerd tussen partijen waarmee deelname van de PCG aan deze coalitie werd verzekerd.

De oppositiepartijen zijn nog niet klaar met dit onderwerp en willen zelf op korte termijn nader onderzoeken wat inwoners en winkeliers van een volledige zondag winkelopenstelling tussen 12.00 en 18.00 uur vinden.

Regionaal Start-Up Centrum

In de tweede motie wordt bepleit dat de gemeente Wijk bij Duurstede het initiatief moet nemen tot het realiseren van een Regionaal Start-Up Centrum. Dit initiatief kan worden genomen door bijvoorbeeld ondernemersverenigingen uit te nodigen om dit idee verder uit te werken. Het doel is om op deze manier meer kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid in de regio te creëren en de gemeente aantrekkelijk te maken voor ondernemingen welke hogeropgeleide werknemers nodig hebben.

Nu is er vooral ruime werkgelegenheid voor lager en middelbaar opgeleiden, dankzij een aantal mooie middelgrote ondernemingen. D66 wil de werkgelegenheid in de regio diversifiëren door hogeropgeleide jongeren, die nu vaak genoodzaakt zijn om weg te trekken door een tekort aan technologische bedrijven, te stimuleren. De gemeente vergrijst snel en door op deze manier het imago en de werkgelegenheid te verbeteren, kan ze ook weer aantrekkelijker worden voor jonge gezinnen.

Zo’n Start-Up Centrum moet het voor beginnend ondernemers makkelijker maken om hun plannen te realiseren en uit te groeien tot echte bedrijven. De gemeente en andere partijen zoals ondernemersverenigingen zouden deze plannen kunnen faciliteren bijvoorbeeld door de inzet van een revolving fund en het wegnemen van andere beperkingen. Bestaande Wijkse en/of regionale ondernemers kunnen hun ervaringen delen door bijvoorbeeld een coaching-rol op te pakken ten behoeve van deze nieuwe jonge ondernemers.