Gemeente Wijk bij Duurstede pleit bij provincie voor extra woningen

Wijk bij Duurstede, 27 oktober 2016. De provincie Utrecht heeft in de herijking van de Provinciale Regionale Structuurvisie opgenomen dat Wijk bij Duurstede tot aan het jaar 2028 maximaal 250 woningen mag bouwen buiten de kernen. Het college vindt dit aantal onvoldoende en wil het laten verhogen naar 1.000 woningen. Op 24 oktober jl. heeft wethouder Hans Marchal in een hoorzitting van Provinciale Staten voor de Wijkse zaak gepleit. Hij kreeg bijval van de heer Jan van der Horst van OndernemersKring Wijk bij Duurstede (OKW).

Bouwen voor inwoners

‘We zijn bezorgd dat jongeren en ouderen straks moeten verhuizen naar een andere gemeenten, omdat er in onze gemeente geen woningen voor hen zijn’, aldus wethouder Hans Marchal. ‘Het aantal inwoners van Wijk bij Duurstede blijft jaarlijks ongeveer gelijk. Maar de mogelijkheden om binnen de bebouwde kom nog woningen te bouwen raken op. Waarschijnlijk al in 2020. Willen we voldoende woningen voor onze eigen inwoners houden, dan moeten we woningen buiten de bebouwde kom bouwen. Aan de 250 woningen die de provincie heeft opgenomen hebben we niet voldoende, want uit onderzoek blijkt dat we tot 2028 ongeveer 125 nieuwe woningen per jaar nodig hebben. Daarom vragen we Provinciale Staten om 1.000 woningen te mogen bouwen.’

Sterk en energiek

De extra woningen zijn daarnaast belangrijk om de gemeente sterk en vol energie te houden. En om de voorzieningen te houden die we nu hebben. Het bedrijfsleven heeft er ook baat bij. Als de woningen in het uitbreidingsplan De Geer III komen, kan er een beter aansluiting van de bedrijventerreinen naar de provinciale weg N229 komen. De Geer III is het gebied tussen de Trekweg en bedrijventerrein Broekweg en de weg rond de wijken De Geer en De Horden. Kortom, op veel gebieden zijn de extra woningen van belang.

Mogelijkheid

‘Ik heb een positief gevoel overgehouden aan maandagavond’ zegt Hans Marchal. ‘De provincie Utrecht heeft al aangegeven dat ze met ons wil kijken naar de eventuele gevolgen op verschillende terreinen, als er 1.000 woningen bij komen in plaats van 250. Daar gaan we in 2017 mee aan de slag.’

Waar komen de woningen?

Op het moment dat duidelijk is hoeveel woningen er gebouwd mogen worden wordt bepaald waar de woningen komen. Als er 1.000 woningen gebouwd mogen worden is De Geer III de meest logische plek. Eerder heeft het college een zienswijze ingediend op de herijking van de Provinciale Regionale Structuurvisie. Hierin is aangegeven dat De Geer III de voorkeur heeft als bouwlocatie boven Zuidwijk.