Blog VVD: Huisvesting vergunninghouders (statushouders) in Wijk

Wijk bij Duurstede, 24 oktober 2016. De berichten dat het college van plan is een aantal woningen aan te schaffen om de opvang van vergunninghouders het hoofd te bieden heeft bij de VVD kwaad bloed gezet. En niet alleen, omdat toetreding van een dergelijke koper op de woningmarkt de vrije marktwerking beïnvloedt.

Kijkend naar de toekomst van vergunninghouders is er door het college alleen gekeken naar wonen. Dat getuigt in de ogen van de VVD niet van een realistische visie, omdat er natuurlijk veel meer aspecten aan de opvang van statushouders vastzitten.

Natuurlijk moet er voor woonruimte worden gezorgd. Niet alleen voor vergunninghouders, maar in belangrijke mate ook voor de inwoners die al jaren op de wachtlijst staan. Dat nu pas wordt nagedacht en gehandeld om meer woningen te gaan bouwen bevreemdt de liberalen zeer, omdat de wachtlijst al jaren bestaat. Zijn die inwoners in de ogen van dit college niet belangrijk genoeg?

Het aankopen of eventueel te bouwen van tijdelijke woningen vindt de VVD een erg dure oplossing, die vervolgens van alle kanten betaald wordt vanuit gemeenschapsgeld. De beoogde dekking van dit project uit de huuropbrengst komt uiteindelijk helemaal voor rekening van de belastingbetaler. De bijstand, de extra € 200 (omdat dit vrije sectorwoningen betreft), de huurtoeslag en andere toeslagen is gewoon rondpompen van publieke (belasting-)gelden.

De statushouders

Deze mensen, vaak getraumatiseerde vluchtelingen, zullen naar het zich laat aanzien voor een langere tijd in onze gemeente gaan vestigen. Zij moeten hun weg kunnen vinden en een fatsoenlijk leven kunnen leiden. Vanuit de liberale visie vormt werken en daarmee uiteindelijk zelf in het levensonderhoud te kunnen voorzien de sleutel om succesvol te integreren en te participeren binnen de Wijkse samenleving. Om volwaardig mee te kunnen doen zijn er doorslaggevende randvoorwaarden, die de kans op een geslaagde integratie bepalen. Denk aan het goed leren beheersen van het Nederlands, zodat er sociale contacten kunnen gaan ontstaan en het vinden van werk wordt bevorderd. Vrijblijvendheid zal echter leiden tot werkloosheid, armoede en afhankelijkheid van de overheid. Uit het verleden is gebleken dat “pamperen” met gratis geld en voorzieningen niet bijdraagt tot een succesvolle integratie. In de ogen van de VVD betreft het dus alleen een leuk, duur plannetje met betrekking tot wonen. Een visie en strategie om vergunninghouders een reële kans te bieden op werk en integratie ontbreekt. De VVD daagt iedereen uit om eerlijke kansen te bieden aan vergunninghouders die onze normen en waarden respecteren. In deze mensen kan je investeren en toevertrouwen dat zij hun talenten gebruiken om Wijk bij Duurstede vooruit te helpen.