Blog VVD: kadernota Gemeente Wijk bij Duurstede 5 juli 2016

Wijk bij Duurstede, 6 juli 2016. Wat leveren alle fraaie ambities uit kadernota op? Beseft het college wel voldoende dat de meeste inwoners zichzelf best zelf kunnen redden en in staat zijn om alle hoge lasten (belastingen en zo) te dragen? Resultaat van het gemis aan inzicht is dat er te weinig geld overblijft voor zaken waar het in Wijk bij Duurstede echt om gaat.

Wonen

Vanuit de SP gaat wonen alleen over gesubsidieerde woningbouw, waarvoor veel van ons belastinggeld voor wordt gebruikt. Waarom wordt er zelden gedacht aan betaalbare woningen voor de hard werkende middenklasse, de ruggengraat van onze samenleving.

Veiligheid

De VVD vindt dat zonder investeringen in veiligheid er wellicht op enig moment geen vrijheid, geen economie, geen werk, geen inkomen, geen sociale ondersteuningen en daarmee geen welzijn meer is. Lokaal is veiligheid geen abstract gegeven maar is gebaseerd op werkbare regelgeving en handhaving. Waakzaamheid in buurten en appgroepen vormen een mooie aanvulling op politietaken.

Verkeersveiligheid

Wij maken ons zorgen over het matige wegenonderhoud. Dit geldt voor bruggen en wegen in het buitengebied. Ook groenvoorziening vormt een onderdeel hiervan. De gok van het college om zuinig om te gaan met het onderhoud baart ons zorgen. Verkeersveiligheid staat bij ons hoog in het vaandel.

Onze normen en waarden

Normen en waarden gelden voor iedereen en is de peiler van onze rechtstaat. Discriminatie van homoseksuelen, vrouwen of anders denkenden is binnen onze samenleving onacceptabel. In Nederland zijn wij allemaal gelijkwaardig en gaan wij respectvol met elkaar om!

Zelfredzaamheid

Via taallessen, woningen, onderwijs, inkomen en zorg bieden wij iedereen de mogelijkheid zich te ontplooien. Integratie staat bij de VVD voorop, maar de inspanning hiertoe dient van twee kanten te komen.

Armoede en tweedeling binnen de samenleving

Dit zou volgens het college komen door digitalisering. Dat is Onzin! Er zijn meer factoren die armoede en achterstand veroorzaken: gebrek aan taalvaardigheid/opleiding, ziekte, verwaarlozing eigen kinderen, verslaving, onwil zich aan te passen aan een nieuwe omgeving (en land), meer gebroken gezinnen. De ultieme verslaving aan overheidsvoorzieningen en subsidies hoe goed bedoeld ook, remmen juist de ontplooiing van onze mensen. Hierdoor gaat veel talent verloren. Situaties waar sommige inwoners dankbaar gebruik maken van gratis geld moeten worden tegengegaan. De VVD vindt een goed sociaal vangnet voor mensen die het echt niet redden onontbeerlijk, maar gedoogt niet het ten onrechte gebruikmaken van voorzieningen.

Financiële stabiliteit

Zuinig en duurzaam omgaan met middelen (geld, goederen en natuur) staat bij de VVD centraal. Dat element zien wij niet terug in deze kadernota. De kadernota is in onze ogen te ambitieus en brengt te veel financiële risico’s met zich mee. Daarbij zijn wij het niet eens met de financiering van sociale huurwoningen een met zorggeld. Dit geld is bestemd voor langdurig zieken, mensen met een beperking en senioren die steeds langer thuis wonen. De VVD stemt daarom niet in en kijkt uit naar een liberaal college met daadkracht.