Sociale huurwoningen voor vergunninghouders en woningzoekenden

Wijk bij Duurstede, 12 mei 2016. In een ruim twee maanden later dan voorzien persgesprek vertelde wethouder Jan Burger vanmiddag over de voortgang om meer sociale huisvesting te bouwen. Deze huurwoningen moeten worden gebouwd binnen de gemeente, om het door het rijk verplichte aantal van zestig op te nemen vergunninghouders te kunnen huisvesten.

Meer sociale huurwoningen

Burger liet namens het college weten meer huurwoningen nodig te hebben voor mensen met een laag inkomen. Ongeveer veertig woningen zijn nodig om de wachttijden voor huurwoningen niet verder op te laten lopen doordat de gemeente de vergunninghouders ook van woonruimte moet voorzien. Er wordt gedacht aan een combinatie van verschillende woningen.

Kopen en verhuren

Er wordt voor een niet alledaagse oplossing gekozen, zoals de aankoop van een aantal eengezinswoningen en/of appartementen voor kleine huishoudens door de gemeente. Woningcorporaties hebben hiervoor geen of onvoldoende geld. De verhuur en het onderhoud van de aangekochte woningen loopt via de woningcorporaties. Na ongeveer tien jaar, of later als dat nodig is, worden deze woningen weer verkocht.

Woningen bouwen

“Op de markt zijn tegenwoordig bouwsystemen te koop om in korte tijd nieuwe woningen te bouwen” liet Burger weten. Een bouwtijd van drie á vier maanden is mogelijk. De verwachte levensduur van deze woningen is tussen de veertig en vijftig jaar vertelde Burger. De indeling van de woningen is aan te passen voor gezinnen of een aantal eenpersoonshuishoudens met gedeelde voorzieningen. Plannen voor zulke woningen worden gemaakt door een woningcorporatie.

Kant en klare woning

Kant-en-klare woningen zijn er in veel uitvoeringen. Voordeel is dat ze verplaatsbaar zijn. Ze kunnen op een ontwikkellocatie voor woningbouw komen, waar over een aantal jaren gebouwd gaat worden. Als de bouw start, kunnen deze woningen op een andere locatie worden gezet. De woningen zijn geschikt voor vergunninghouders en voor woningzoekenden uit de gemeente.

Ambitie

De gemeente heeft voor 2016 de ambitie om honderd vergunninghouders van woonruimte te voorzien. Om die reden stelt het college voor extra huurwoningen te realiseren. De toestroom van vluchtelingen is een probleem en ook gewone woningzoekenden moeten geholpen worden. “We gaan voor een eenmalige investering in kleinschalige oplossingen en zorgen ervoor dat meerdere groepen onderdak krijgen”, vertelde Burger.

Financiën

Om de plannen voor extra sociale huurwoningen uit te voeren denkt het college ongeveer twee miljoen euro nodig te hebben. Dit geld komt uit meevallers in het sociale domein liet Burger desgevraagd weten. “Dat geld komt overigens weer terug als de woningen weer verkocht worden”, zei Burger. Het inrichten van de woningen gebeurt op kosten van de toekomstige huurders. Vergunninghouders kunnen voor het inrichten van een toegewezen woning een lening afsluiten bij de gemeente. De huur en het terugbetalen van de lening moet gebeuren vanuit de uitkering die betrokkenen ontvangen, totdat zij werk hebben. Op de vraag hoe de kosten worden verdeeld tussen rijk en gemeente komt het antwoord op een later moment. Op de vraag hoeveel vergunninghouders er de laatste jaren werk hebben gevonden wordt ook op een later moment het antwoord via de mail gegeven aan de redactie.

Gemeenteraad beslist

Dinsdag 24 mei praat de gemeenteraad over de plannen. De raad beslist in juni of het benodigde geld beschikbaar wordt gesteld. Wanneer de gemeenteraad positief beslist, gaat het college aan de slag met het verder uitwerken en uitvoeren van de plannen. “Wanneer er concrete bouwlocaties bekend zijn voor de woningen, wordt er eerst met de direct omwonenden gesproken”, liet Burger weten.

Lees ook: