Blog: Aanslag OZB doorn in oog VVD Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 8 maart 2016. De aanslag Onroerendezaak belasting (OZB) die in de afgelopen week bij velen op de deurmat viel, heeft het bange vermoeden van de VVD in de gemeente Wijk bij Duurstede bevestigd. Het tarief is in vergelijking met 2015 met ruim 8% gestegen.

Dit jaar wordt de verhoging van de aanslag in euro’s nog voor een deel gecompenseerd door de waardevermindering van de woning tussen 1 januari 2014 en 1 januari 2015. Echter nu de daling van de woningprijzen in Nederland in 2015 is omgezet in een structurele stijging, zal de eigenwoningbezitter met deze verhoging de komende jaren worden geconfronteerd met een extra sterke stijging van de OZB.

De VVD-fractie zal schriftelijke vragen aan het college gaan stellen over de hoogte van de OZB, de noodzaak van deze verhoging en de bestemming van de extra inkomsten hieruit.

De VVD in Wijk bij Duurstede is voor verlaging van gemeentelijke lasten voor inwoners en ondernemingen en vindt het van groot belang om zuinig om te gaan met belastinggeld. Dat houdt in, dat er niet meer geld wordt uitgeven dan er binnenkomt en er geen lasten worden doorgeschoven naar volgende generaties. Structurele uitgaven dienen te worden gedekt met structurele middelen en buitenproportionele stijgingen van lasten als de OZB dienen voorkomen te worden.

Om die reden volgt de VVD de discussie over de financiering van het nieuwe zwembad dan ook op de voet. Het plan om de exploitatie (mede) te bekostigen uit een verhoging van de OZB wijzen de liberalen resoluut af.