Lezers schrijven: Het zwembad, nu of nooit

d66 logo

d66 logologo bbnu

Wijk bij Duurstede, 30 december 2015. Het is vijf voor twaalf, het oude zwembad is inmiddels gesloten en nog steeds weet niemand wanneer en óf er een nieuwe komt. Aan de vele reacties van inwoners op straat is te merken dat de vraag voor een volwaardig zwembad groot is, maar in de gemeenteraad lijkt niemand zijn handen eraan te willen branden. We kunnen moeilijke besluiten niet eeuwig voor ons uit blijven schuiven en daarom willen D66 en BurgerBelangenNu dat een voorliggend plan wordt gekozen. Wanneer de gemeenteraad nu niet besluitvaardig is, gaan wij van uitstel naar afstel en zitten we straks voorgoed zonder zwemvoorziening. Met alle gevolgen van dien voor zwemonderwijs en dat in onze waterrijke omgeving.

Al maanden wordt er door de gemeenteraad gediscussieerd over twee voorliggende plannen van ZIG en WijkZwemt. Het plan ZIG is een plan van professionele ontwikkelaars voor een zwembad vergelijkbaar met het oude, dus doelgroepen bad, voor de duur van 15 jaar en op de locatie ‘Het Kleine Ros’. Het plan van WijkZwemt is een plan van en voor enthousiaste Wijkse verenigingen en particulieren en maakt het mogelijk om ook gedurende de gehele dag vrij te zwemmen. Dit plan is al vaker in de praktijk gebracht en voorziet in een levensduur van 40 jaar en de beoogde locatie is Mariënhoeve. Het college stelt nu voor om, wanneer de raad niet kiest, het hele traject opnieuw te starten en opnieuw op zoek te gaan naar particulieren die een zwembadplan hebben. Onwenselijk wat ons betreft, want hiermee wordt de hele besluitvorming nog verder vooruitgeschoven.

U beslist

Van uitstel komt afstel, daarom willen wij dat er zo snel mogelijk een keuze wordt gemaakt zodat Wijk bij Duurstede zo kort mogelijk zonder zwembad zit. Voordat dit kan gebeuren moet de rest van de gemeenteraad zich ook durven uitspreken, maar de angst voor de politieke en financiële gevolgen is groot. Veel raadsleden twijfelen of inwoners wel genoeg over hebben voor een zwembad. Hoe duidelijker de bevolking van zich laat horen hoe sneller er dus een besluit zal worden genomen. Wij roepen iedereen op die vóór een zwembad is om van zich te laten horen! Met een volle tribune in de raadszaal kan niemand nog beweren dat er geen behoefte is aan een zwembad in Wijk. Op 5 januari kiest de gemeenteraad of ze door wil gaan met de uitwerking van een van de voorliggende plannen voor een zwembad, het is nu of nooit.

Namens de fractie van D66, fractievoorzitter Aart van Veen en Wietze Smit namens BurgerBelangenNu