Extra minicontainer levert daling restafval op

Wijk bij Duurstede, 14 november 2015. Inwoners van de gemeente Wijk bij Duurstede zijn goed bezig als het om afvalscheiding gaat. Halverwege dit jaar introduceerde de gemeente de extra minicontainer, waarin men plastic, metalen verpakking (blik dus) en drankenkartons (PMD-afval) kan gooien. De hoeveelheid PMD-afval dat sindsdien is ingezameld, is maar liefst vier keer zo hoog als voor de invoering van de container.

Afvalscheiding

In Wijk bij Duurstede moest wel wat gebeuren op het gebied van afvalscheiding. Wijk bij Duurstede bleef namelijk ver achter bij de resultaten van andere gemeenten. En daarom koos de gemeenteraad voor een nieuwe aanpak: ‘van afval naar grondstof’. Kort gezegd houdt deze nieuwe aanpak in dat de nadruk ligt op de inzameling van herbruikbare grondstoffen, en niet meer op afval. De ‘bronscheiding’ (het afvalscheiden door de gebruiker) is na de invoering van de extra minicontainer gestegen van 51 naar 68%. De medewerking van de inwoners blijkt groot. Verantwoordelijk wethouder Hans Marchal is verrast door de goede resultaten. “We wisten dat er veel winst te behalen was, maar dit overtreft alle verwachtingen!”

Gunstig voor het milieu en voor de portemonnee

De hoeveelheid ingezameld afval dat niet herbruikbaar is, daalde het derde kwartaal van 2015 met ruim 35% naar ongeveer 155 kilo per inwoner. Deze daling is niet alleen gunstig voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. Door de daling van de hoeveelheid restafval kan de gemeente de extra rijksbelasting opvangen zonder de afvalstoffenheffing te verhogen.

Registratie containers voor efficiënter werk

Tegelijk met de invoering van de extra minicontainer zijn alle containers met een chip en een adressticker geregistreerd. Dit waren er in totaal zo’n 25.000. “Een mega-operatie, maar ook die werpt zijn vruchten af. De registratie helpt bijvoorbeeld om de inzamelroutes beter te maken, waardoor de inzameling goedkoper kan,” vertelt Marchal.