D66 overhandigt Hordenpamflet aan burgemeester

Wijk bij Duurstede, 11 november 2015. Na afloop van de D66-Hordenactie vorige maand beloofde de fractie ervoor te zorgen dat alle ideeën van winkeliers en inwoners op het bureau van het college terecht zouden komen

Hordenpamflet

Bij de Algemene Beschouwingen van de Wijkse gemeenteraad kwam de fractie haar belofte na. Gebundeld in het Hordenpamflet overhandigde raadslid Rijk van Geijtenbeek de resultaten van het onderzoek aan de burgemeester, die onder de indruk was. Ook op de tribune werd het met belangstelling gelezen. In het pamflet zijn naast de roep van winkeliers om beter betrokken te worden bij de plannenmakerij ook de vele ideeën van inwoners te vinden. Samengevat ziet iedereen het winkelcentrum graag moderner, schoner en groener.

Nieuwsbrief

Naar aanleiding van bevindingen uit het eigen onderzoek en de notitie ‘Wijk Staat Stil’, waarin naar voren kwam dat inwoners en winkeliers behoefte hebben aan betere communicatie van de kant van de gemeente, riep de D66-fractie het college op om middels een nieuwsbrief de inwoners op de hoogte te houden van gemeentelijke activiteiten en projecten. Wethouder Kosterman gaf aan die mogelijkheid te gaan onderzoeken.