Fractie SP spreekt over voorjaars- en kadernota

SP Logo

SP Logo

Wijk bij Duurstede, 31 mei 2015. Komende donderdag bespreekt de fractie van de SP de stand van zaken met betrekking tot de begroting 2015 aan de hand van de voorjaarsnota. Hieruit blijkt of de gemeente de gestelde inkomsten gaat halen en of de uitgaven conform de planning verlopen. Aangezien de gemeente per 1 januari 2015 een aantal taken vanuit de WMO en de jeugdzorg moet organiseren en bekostigen is het spannend wat dit voor gevolgen heeft voor de financiële situatie van Wijk bij Duurstede. Voor dat de regering deze taken aan de gemeentes overdeed is er aanzienlijk in het budget gesneden.

Keuzes maken

De kadernota is richting gevend voor de begroting van de komende jaren. Hier zullen keuzes moeten worden gemaakt. De gemeentes zijn voor wat betreft hun inkomsten voor een groot deel afhankelijk van gelden uit het gemeentefonds. Met andere woorden hoe gaat de regering het geld verdelen over de verschillende gemeentes. De afgelopen jaren hebben ons geleerd dat de rekenmethodiek van deze regering voor onze gemeente een doos van Pandora kan zijn. De SP staat voor een sociaal en menswaardig beleid als er keuze gemaakt moeten worden. Wilt u met de SP fractie meepraten dan bent u donderdag 4 juni vanaf 20.00 uur welkom in de fractieleeskamer van het gemeentehuis, ingang Steenstraat.