Lezers schrijven: Vernielingen GravenBol

Wijk bij Duurstede, 22 mei 2015. In de nacht van 20 op 21 mei hebben vandalen op de GravenBol de koperen waterleidingen uit het toiletgebouw gesloopt. Ze hebben daarvoor eerst de toevoerkraan afgesloten waarna alle in het zicht lopende leidingen en kranen van de muur gesloopt zijn.

Schade

De schade is groot, niet alleen doordat we het hele leidingnetwerk moeten repareren, maar ook doordat de recreanten en hondenliefhebbers geen gebruik kunnen maken van de toiletvoorziening.

Herstellen

Een Wijks bedrijf heeft direct de opdracht gegeven de schade te herstellen, zodat de individuele dagrecreanten maar zeker ook de grote groep bezoekers die komende pinksterweekend verwacht worden geen hinder te laten ondervinden van dit vandalistisch gedrag. Dit weekend zijn n.l. de jaarlijkse wrik-, roei- en zeilwedstrijden in het kader van het Pinksterkamp van Scouting Admiraliteit 12 (Midden Nederland) en worden extra bezoekers op de GravenBol verwacht.

Jammer

Het is jammer te moeten constateren dat er toch altijd weer enkelingen in staat zijn het plezier voor velen te verzieken…