Raad van State wijst beroep winkeliers af

Wijk bij Duurstede, 28 februari 2015. Evastaete B.V. (verhuurder onroerend goed WC ‘de Heul’) en enkele anderen hadden beroep ingesteld tegen het besluit van 25 februari 2014 van de gemeenteraad m.b.t. het bestemmingsplan “Langbroekseweg 3-3b” (draaien van het gebouw van de nieuw te bouwen Jumbo en Welkoop). Op 25 februari werd er uitspraak gedaan over deze zaak.

Gevolgen

Evastaete B.V. had het geding aangespannen omdat zij derving van haar huurinkomsten verwacht wanneer de nieuwe winkels worden gerealiseerd. Ondernemers verenigd in de winkeliersverenigingen De Heul, Hart van Wijk en De Horden die in hetzelfde marktsegment opereren als de in het plan voorziene supermarkt verwachten gezien de grootte van Wijk bij Duurstede dat hun belangen als gevolg van het plan worden getroffen.

Geen partij

De Stichting Klantenspaarpas Hart van Wijk en Stichting Cultureel Rondje die als statutaire doelstelling hebben het stimuleren van consumenten tot het doen van aankopen bij de winkeliers in het centrum van Wijk bij Duurstede via een klantenspaarpas respectievelijk het organiseren van een cultureel rondje in het centrum van Wijk bij Duurstede zijn geen partij in dit geschil volgens deze uitspraak. “Deze stichtingen hebben niet aannemelijk gemaakt dat met deze doelstellingen belangen zijn gediend die rechtstreeks bij het plan zijn betrokken” is te lezen in de uitspraak van de Raad van State.

Conclusie

Verder is in de uitspraak is te lezen dat de ingestelde beroepen door Evastaete B.V. en anderen ongegrond zijn. Hieruit volgt dat het ingediende beroep door de stichting Stichting Klantenspaarpas Hart van Wijk, de stichting Stichting Cultureel rondje niet-ontvankelijk zijn verklaard. Ook werd het het beroep, voor zover dit is ingediend met beperkte aansprakelijkheid door Evastaete B.V en de winkeliersverenigingen De Heul, Hart van Wijk en De Horden, ongegrond verklaard.

Lees ook: