Wantrouwen project Bosscherwaarden niet minder

Wijk bij Duurstede, 20 februari 2015. Gisteravond 19 februari werd er op het Revius een informatieavond gehouden over de mogelijke natuurontwikkeling van de Bosscherwaarden. Een veertigtal aanwezigen kregen middels powerpoint presentaties een beeld geschetst over het eindresultaat nadat er de zandlagen zijn verwijderd en slibstort heeft plaatsgevonden.

Verschraling

Het bureau Natuurontwikkeling, bij monde van dhr. Frans Vera, schetste een beeld van verschraling van de natuur door de eeuwen heen en daar tegenover de mogelijke natuurontwikkeling door de aanleg van nevengeulen, het weggraven van klei en het omzetten van agrarische grond in natuurgebied. Te verwachten valt dat de diversiteit aan planten- en dierensoorten terugkeert in sterkere mate dan nu het geval is. Daarnaast kan de recreatieve sector een impuls krijgen door openstelling van een nieuwe natuurgebied. In deze presentatie werd verwezen naar o.a. het natuurgebied de Blauwe Kamer bij Rhenen en Wageningen waar de dynamiek van het rivierenlandschap hersteld werd en door de invoering van grote grazers er een meer divers landschap voor teruggekomen is.

Aversie

Ondanks deze poging om de vooroordelen te ontzenuwen, blijft er bij de aanwezigen een grote aversie tegen de plannen bestaan. Zo werden er zoveel vragen gesteld dat de presentaties in tijdsduur het onderspit delfden. Een gewenste inhoudelijke discussie kon niet plaatsvinden, een twist over het percentages van verlies van landbouwgrond kon niet bevredigend beantwoord worden en kort samengevat, het wantrouwen tegen dit project werd minimaal ontkracht. Nu het college nog geen standpunt heeft bepaald en er nog geen alternatieven zijn aangeleverd, heeft de besluitvorming over het project Bosscherwaarden nog een lange weg te gaan.