Natuur en cultuur komen samen in Wetering-genootschap

Langbroek, 10 februari 2015. Onlangs vond ten huize van kasteel Sterkenburg aan de Langbroekerwetering de bijeenkomst plaats ter aanloop naar de oprichting van het ‘Wetering-genootschap’ een initiatief van de Langbroekse Dierenarts Klaas Soethout. Hij vertelt over de doelstelling van het nieuwe genootschap.

Lokale geschiedenis

Soethout laat weten zich al jaren bezig te houden met de lokale geschiedenis. “Wat daar een rode draad in vormt, is het natuurschoon dat in onze omgeving prominent aanwezig is: bossen, weilanden, vee, boomgaarden, akkers, wandelgebieden… je vindt het allemaal in dit unieke stuk van de provincie Utrecht. In welk jaargetijde je dat ook aanschouwt: steeds zie je een haast poëtische schoonheid die menig schrijver heeft geïnspireerd.” Dit laatste drong tot hem door toen hij tot de ontdekking kwam dat Langbroek en omstreken in de loop der jaren veel schrijvers heeft gehuisvest die niet meer zijn weg te denken binnen het Nederlandse cultuurgoed. Hij noemt een paar namen: “Gerrit Achterberg, Doeschka Meijsing, Maarten Maartens, Johannes Kneppelhout, Simon Vestdijk, Jan van Baal… allemaal hebben ze in deze omgeving geleefd en gewerkt en allemaal hebben ze hun indrukken, opgedaan in dit buitengebied, verwerkt in hun boeken. Vanuit dat gezichtspunt bezien, zijn natuur en cultuur met elkaar verweven geraakt. En zodoende kwam ik op het idee om het ‘Wetering Genootschap’ op te richten met als doel dit fascinerende fenomeen te belichten.”

Contact en informatie

Het ligt in de bedoeling dat het genootschap twee keer per jaar wat gaat organiseren: in Maart tegen het einde van de Boekenweek en in September rond Open monumentendag. Deze bijeenkomsten zijn toegankelijk voor alle personen die betrokkenheid voelen met deze materie. Eenieder die hiervan op de hoogte wil blijven kan zich aanmelden via e-mail