Lezers schrijven: activiteiten Oranjecomité Langbroek bevroren

Langbroek, 20 januari 2015. Met pijn in ons vrijwilligershart willen wij u van het volgende feit op de hoogte stellen; Alle activiteiten die jaarlijks door het Langbroekse oranjecomité georganiseerd worden, zullen in 2015 bevroren worden. Wij voelen ons genoodzaakt dit besluit te nemen doordat er te weinig bestuursleden zijn en door de toename van de kosten ten gevolge van de aanscherping van de eisen van de gemeente.

Al jarenlang zijn wij dringend op zoek naar een aantal nieuwe bestuursleden die met ons de steeds talrijker wordende taken uit willen voeren. Mensen persoonlijk vragen, oproepen in het oranjeboekje of de krant hebben weinig tot geen resultaat gehad. Met het bestuur wat er nu bestaat kunnen wij niet de kwaliteit waarborgen die je van de oranjeactiviteiten mag verwachten.

Daarnaast merken wij op dat de Gemeente Wijk bij Duurstede steeds strengere eisen gaan neerleggen; het aanvragen van een vergunning en een verzekering behoren al enkele jaren tot ons takenpakket. Nu is ons van de winter medegedeeld dat wij alleen nog maar subsidie gaan ontvangen als wij een rechtspersoon zijn; in de praktijk betekent dat, dat wij een notariële akte moeten laten opstellen, ons moeten inschrijven in het Handelsregister en een zakelijke rekening moeten hebben. Al deze opgelegde handelingen zijn een financiële last voor een comité als de onze. Een andere domper van de Gemeente ontvingen wij afgelopen herfst. Ten gevolge van de gemeentelijke begroting zijn er namelijk plannen voor het oprichten van een Evenementenfonds. Een fonds waar vanuit alle activiteiten en initiatieven gefinancierd moeten worden. Direct met de oprichting van het evenementenfonds wordt de jaarlijkse subsidie stopgezet. Een financiële bijdrage moet dan worden aangevraagd bij het Evenementenfonds. De regels voor het toekennen zijn nog onbekend. Het is nog daardoor nog maar de vraag of wij, als klein Langbroeks comité, nog op een bijdrage kunnen gaan rekenen.

Vanuit de pers (weekkrant.nl) hebben we moeten vernemen dat er een verhoging van de legeskosten van de evenementenvergunning van €17,35 naar €200 opstapel staat.

Op basis van bovenstaande ontwikkelingen konden wij niet anders dan op deze manier te moeten handelen. Het laat bij ons en waarschijnlijk bij vele Langbroekers een ontevreden gevoel over.

Met vriendelijke groeten,
het Oranjecomité Langbroek