Meine Oosterveld

Naam: Meine Oosterveld

Bedrijf: Oosterveld P&O Projecten

Wat doe ik: De vele diverse werkzaamheden op het gebied van personele zaken en organisatie en bedrijfsvoering. Werving, ontslag, beoordeling, functies en salarissen, arbo, personele kosten, managen.

Mijn kracht: Problemen oplossen die te maken hebben met het aantrekken en met het functioneren van personeel. Aangeven hoe nog beter het personeel te motiveren en te stimuleren. Een duidelijke organisatie en functies neerzetten. Personele kosten beheersen en de juiste arbeidsvoorwaarden hanteren. Arbo zaken, waaronder ziekteverzuim goed aanpakken. Adviseren over goed leidinggeven.

Waarom in de zzp bijlage? Ik heb zo’n 35 jaren ervaring in alle mogelijke zaken van personeel en organisatie, van salariskwesties tot organisatieveranderingen (waaronder overnames en fusies), van functiebeschrijvingen tot opleidingsplannen, arbozaken; en ik heb ervaren hoe belangrijk het is dat al die zaken goed voor elkaar zijn. Mijn ervaringen en kennis, daadkracht en inspiratie wil ik graag aan anderen aanbieden.

E-mail:mjoosterveld@kpnmail.nl

Telefoon: 0343-561114

Mobiel: 06-51386507