Ondernemersfonds per 1 januari

Wijk bij Duurstede, 10 december 2014. Een amendement van D66 en BBnu op het voorstel van het college om het ondernemersfonds voor een proefperiode van 1 jaar en na een korte schorsing om het amendement aan te passen voor 3 jaar in te voeren haalde het gisterenavond in de raadsvergadering niet.

Restitutie

Het voorstel van het college aan de raad om een ondernemersfonds in te stellen werd met een meerderheid aan stemmen aangenomen. Een motie van SP, PvdA, PCG, GL waarin het college o.a. wordt opgeroepen om met het te vormen bestuur van de ondernemersvereniging afspraken te maken over de inzet van middelen of teruggave (restitutieregeling) ten behoeve van scholen en (sport)verenigingen als blijkt dat in een deelgebied geen of heel beperkt plannen zijn voor de inzet van de beschikbare middelen werd met een meerderheid aan stemmen aangenomen.

Financiën

Het ondernemersfonds wordt gevoed door de OZB van niet woningen te verhogen. Het ondernemersfonds wordt per 1 januari 2015 en voor in een periode van in principe vijf jaar ingesteld.