Restafval op termijn in ondergrondse containers

logo gemeente politiek

logo-gemeente-politiek

Wijk bij Duurstede, 29 oktober 2014. De gemeenteraad stemde gisterenavond over het voorstel van het college waarin de maatregelen om de afvalscheiding te verbeteren en de hoeveelheid restafval te verlagen waren uitgewerkt. Na het debat en de stemming werd het voorstel van het college zonder wijzigingen met een meerderheid aan stemmen aangenomen.

Maatregelen

Om inwoners een “service-prikkel” te geven om afval beter te scheiden worden verschillende maatregelen genomen die begin 2015 wijksgewijs worden ingevoerd:

  • grofvuil naar de gemeentewerf brengen ipv halen
  • registratie minicontainers
  • invoering toeslag afvalstoffenheffing voor 2e minicontainer
  • aanpak clandestien meeliftend bedrijfsafval
  • minicontainers om plastic in te zamelen in combinatie met een vierwekelijkse inzameling van restafval

Uitzonderingen zijn mogelijk voor inwoners/instanties die bijvoorbeeld veel luiers of medisch afval hebben deze bijzondere omstandigheden zullen per melding bekeken worden. Voor de inwoners in de binnenstad en hoogbouw komen er ondergrondse containers.

Derde container

Hans Marchal gaf aan dat de discussie over de derde container al geruime tijd geleden gevoerd is: “Buiten dat er ‘maar’ 8 reacties binnen zijn gekomen bij de gemeente is in het afvalbeleidsplan Wijk bij Duurstede 2012-2016 wat door de raad is goedgekeurd al melding gemaakt van een derde container”. “Deze was toen bestemd voor papier wat op dit moment heel goedkoop voor de gemeente door o.a. verenigingen worden opgehaald ”.

Kosten

“De kosten om restafval te verwerken worden steeds hoger. Er is sprake van een autonome kostenstijging door de invoering van een landelijke verbrandingsheffing op restafval. Dit kost 78.000 euro per jaar” liet Marchal de raad weten. Om de stroom restafval te verminderen worden kosten voor de maatregelen gedekt uit de besparingen op de huidige afvalkosten en uit opbrengsten uit de producentenvergoeding van het in te zamelen kunststof. Verwacht wordt dat met deze maatregelen de kosten worden verminderd. Wanneer dit gerealiseerd wordt kan de afvalstoffenheffing worden verlaagd met 20 euro per aansluiting staat te lezen in de toelichting van het college. Amendementen en moties van verschillende partijen over oplossingen van het gebruik van de 3e minicontainer en/of ondergrondse opslag werden niet aangenomen. Marchal liet de raad weten: “Op de lange termijn zal al het restafval in containers onder de grond worden verzameld hiermee zal ongeveer 2 miljoen euro mee gemoeid gaan.”

Tekort

Door de inkomsten uit de afvalstoffenheffing te verlagen is er sprake van een verwacht jaarlijks tekort van 80.000 euro. Dit wordt gedekt uit ‘het potje voorziening reiniging’ die ruim gevuld is (ruim 1,2 miljoen euro eind 2013).

Aanschaf containers

Voor de aanschaf van de nieuwe containers voor het kunststof afval is een krediet nodig van 280.000 euro hiermee stemde de gemeenteraad gisterenavond in. De rente en afschrijving (10 jaar) wordt gedekt uit het jaarlijkse afvalbudget.

 Lees ook: