College Wijk bij Duurstede wil plastic inzameling aan huis

gemeente Wijk bij Duurstede

gemeente Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 5 september 2014. Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, wordt het huishoudelijk plastic afval vanaf 2015 ‘aan huis’ ingezameld. Huishoudens in de gemeente Wijk bij Duurstede krijgen een extra container voor het apart inzamelen van het plastic. Deze container wordt eens per vier weken geleegd. De grijze container voor het restafval wordt dan ook nog maar eens per vier weken geleegd. Dit kan, omdat er bij goed afval scheiden – over het algemeen – erg weinig restafval overblijft.

Eerdere maatregelen

Deze maatregel staat in de actualisatie van het Afvalbeleidsplan Wijk bij Duurstede 2014 die op 16 september aanstaande in de voorbespreking van de Avond van de raad wordt besproken. Eerder al besloot de gemeenteraad een voorrijdtarief in te voeren voor het halen van grofvuil. Hiermee worden inwoners gestimuleerd om hun gescheiden grofvuil naar de gemeentewerf te brengen, waardoor het beter aan de bron wordt gescheiden. Ook wordt clandestien afvoeren van bedrijfsafval aangepakt door minicontainers te registeren en gaan huishoudens extra betalen voor een tweede minicontainer voor restafval.

Flinke milieuwinst

De wijzigingen in de afvalinzameling geven een flinke milieuwinst: verhoging van het percentage bronscheiding en vermindering van de hoeveelheid ongescheiden restafval. ‘Dat is hard nodig,’ volgens wethouder Hans Marchal. ‘Met 49% bronscheiding en per inwoners 262 kg ongescheiden restafval en grofvuil in 2013 bleef Wijk bij Duurstede achter bij andere gemeenten. Afvalinzameling verandert in ‘grondstoffen inzamelen’: alles wat een tweede leven kan krijgen, wordt apart gehouden en ingezameld als grondstof. Wat uiteindelijk overblijft is écht afval: het restafval. Met de maatregelen die we nu van plan zijn te nemen maken we een flinke stap vooruit en horen we bij de beste gemeenten qua afvalscheiding.’

Voordeel

De afvalinzameling wordt per saldo goedkoper, omdat de gescheiden ingezamelde hoeveelheden grondstoffen geld opleveren, terwijl voor het ongescheiden restafval moet worden betaald. Daarnaast zijn er extra inkomsten en lagere kosten door het aanpakken van het gratis meeliften van bedrijfsafval en doordat huishoudens een toeslag moeten betalen voor een extra container voor restafval. ‘Het financiële voordeel wordt geheel aan de inwoners doorberekend,’ aldus Marchal. ‘De afvalstoffenheffing voor een gewoon huishouden wordt met € 20 per jaar verlaagd. Dit ondanks de extra verbrandingsheffing op restafval, die het rijk vanaf 2015 in rekening brengt.’

Besluit

Op 28 oktober 2014 neemt de gemeenteraad een besluit over het wel of niet aan huis inzamelen van plastic.