Antwoorden gemeente op vragen over openbare verlichting

stedinDe lantarenpalen werken goed, laat Frans Jongejan weten/foto Kuifje

stedin

De problemen zijn opgelost/foto Kuifje

Wijk bij Duurstede, 28 maart 2014. Veel storingen in de openbare verlichting in 2010 waren de reden voor de redactie om een dossier aan te leggen over dit onderwerp. Het dossier werd en wordt nog steeds gevuld met eigen waarnemingen en de vele reacties op Twitter en Facebook. De redactie heeft de gemeente meerdere keren vragen gesteld over dit onderwerp.

Verschillende storingen

De afgelopen jaren waren er verschillende piekmomenten waarop er zich veel storingen in de openbare verlichting voordeden. Deze werden bijna allemaal relatief snel opgelost. Bij het behandelen van de storingen wordt er onderscheid gemaakt tussen een defecte lantaarnpaal en het uitvallen van de straatverlichting in een straat of wijk.

Meldingen

Meldingen bij de redactie dat een enkele lantaarnpaal niet of heel laat werden gerepareerd heeft de redactie gecontroleerd door zelf een melding te doen bij Citytec. Na melding door de redactie werd er niet binnen vijf dagen gerepareerd, het duurde ruim twee weken. De gemeente geeft aan dat een gemelde lantaarnpaal binnen vijf werkdagen gerepareerd zou moeten zijn. Navraag leerde dat de betreffende lantaarnpaal was beschadigd tijdens de windhoos (november) en daardoor in een andere categorie viel. Op de vraag waarom deze na ruim drie maanden nog niet was gerepareerd werd aangegeven dat er geen voorraad aan lantaarnpalen was bij CityTec.

Storingen begin dit jaar

Begin dit jaar waren er erg veel storingen in straten en wijken die zich bleven herhalen. Reden genoeg voor de redactie om meerdere keren vragen te stellen over het onderzoek, de oorzaken, de kosten en de oplossingen.

Antwoorden

Het duurde even voordat helderheid werd verschaft op de vragen. De reactie van de gemeente op de vraag waarom het zolang duurde:” De beantwoording kostte meer tijd dan in eerste instantie verwacht, omdat verschillende mensen zich hiermee bezig hebben moeten houden en de vragen -ondanks de toch al volle agenda’s- zorgvuldig moesten worden beantwoord”.

Vragen redactie ditiswijk.nl

1. De conclusie van de gemeente dat de storingen zijn opgelost is niets anders dan afgaan op wat Stedin aan de gemeente heeft medegedeeld nadat zij na drie weken het onderzoek hebben afgerond. Is dit een juiste conclusie? Hebben ze ook een oorzaak ontdekt en zo ja welke?

  • Als er geen meldingen van straatverlichting storingen de bij de gemeente binnenkomen kunnen wij prima zelf bepalen dat de storingen (voorlopig) zijn opgelost. Het gaat hier wel om storingen op wijkniveau en niet om storingen in individuele lantaarns.

2. Uit de tekst op de website van de gemeente maak ik op dat alleen inwoners meldingen doen van individuele(geen straat/wijk) defecte openbare verlichting aan CityTec. Hoe vaak controleert CityTec zelf de openbare verlichting (contractueel) binnen de gemeente op jaarbasis? Heeft de gemeente buiten een contract met Stedin, zoals in eerdere antwoorden is te lezen, ook een contract met CityTec? Zo ja; wat betaalt de gemeente op jaarbasis aan CityTec? Is er een maximum aan dit jaarlijkse budget?

  • CityTec controleert maandelijks de straatverlichting op niet brandende lampen. Dit blijft een momentopname en daarom vragen we de bewoners om ook defecte lampen rechtstreeks bij CityTec te melden. Wat de gemeente medewerkers zelf constateren wordt ook doorgeven aan CityTec. De gemeente heeft alleen een contract met CityTec en niet met Stedin. De jaarlasten van de openbare verlichting aan CityTec mogen niet kenbaar gemaakt worden, omdat dit contractueel is vastgelegd en bedrijfsgevoelige cijfers vanuit CityTec betreft. Door de raad wordt het budget van de openbare verlichting voor 4 jaar vastgelegd; het jaarbudget voor 2014 bedraagt €503.000, dat is o.a. inclusief de personeelskosten.

3. Wat betaalt de gemeente Stedin op jaarbasis voor het contract waarnaar eerder werd verwezen? Is er een maximum aan de te besteden gelden door Stedin? Is er de afgelopen drie jaren onder of over gerealiseerd op het beschikbare budget?

  • De gemeente heeft geen contract met Stedin en is verplicht om een vast bedrag per aansluiting per jaar af te dragen aan Stedin. Dit moet iedere gemeente of instantie betalen binnen het afneemgebied van Stedin. De andere vragen zult u aan Stedin moeten stellen, daar hebben wij geen inzicht in.

4. Mij is niet duidelijk hoe de verantwoording en procedure is geregeld tussen het aantal meldingen, de werkzaamheden gedaan door CityTec en/of Stedin en het voldoen van de rekening na een reparatie door de gemeente. Een aantal meldingen gedaan door inwoners is terug te zien op de website van Stedin. Zijn dit meldingen waarna het na controle van CityTec bleek te gaan om een storing en niet om een individuele kapotte lantaarnpaal? Of zijn dit individuele meldingen waaruit CityTec concludeerde dat het om een storing ging van een straat of wijk en dus verantwoordelijkheid van Stedin?

  • Individuele lantaarnstoringen vallen onder de verantwoordelijkheid van CityTec (alles boven de grond). Alles onder de grond is de verantwoording van Stedin. Bij een storing op straat niveau of groter wordt Stedin ingeschakeld. Als deze melding binnenkomt bij CityTec melden zij dat door aan Stedin. De lijst op de internetsite van Stedin zijn storingen op straat- en wijkniveau en geen individuele lantaarnmeldingen.

5. Betaalt de gemeente twee keer wanneer er een kapotte lamp wordt gemeld en het een storing blijkt te zijn of worden meldingen ’s avonds altijd direct naar Stedin geleid?

  • Een defect lamp wordt via CityTec geregeld en wordt via het service contract met de gemeente verrekend. Storingen waar Stedin verantwoordelijk voor is worden niet aan de gemeente doorgerekend en zijn voor eigen rekening van Stedin.

Lees ook: