Samenwerkingsagenda 2014-2015 ondertekend

wethouders geduputeerde heulDe Wijkse wethouders en de gedeputeerde in winkelcenrum de Heul/foto Provincie Utrecht
wethouders geduputeerde heul

De Wijkse wethouders en de gedeputeerde in winkelcenrum de Heul/foto Provincie Utrecht

Wijk bij Duurstede, 1 maart 2014.  Gedeputeerde Ralph De Vries van de provincie Utrecht bracht op vrijdag 28 februari een bezoek aan de gemeente Wijk bij Duurstede. De gedeputeerde werd ontvangen door de wethouders Robbert Peek en Jan Burger. De bestuurders van beide partijen hebben de geactualiseerde agenda ter stimulering van de woningbouw en binnenstedelijke ontwikkeling voor 2014-2015 ondertekend. Deze agenda vormt weer een mooie, nieuwe, gezamenlijke uitdaging.

Vorderingen

De bestuurders hebben elkaar bijgepraat over de vorderingen en kijken tevreden terug op het afgelopen jaar. Met hulp van de provincie is een forse stap gezet in de verplaatsing van garagebedrijf en tankstation Van Kerkhof & Visscher. Tot nu toe wijst alles erop dat de bouw van het nieuwe garagebedrijf en tankstation in 2014 start. Eind 2013 hebben gemeente, Rabobank en de provincie de overeenkomst getekend voor het ‘plankostenfonds Collectief Particulier Opdrachtgeverschap’. Hierdoor kunnen zelfbouwers een renteloze lening aanvragen bij de gemeente om een deel van de plankosten te financieren. Ook is er begin dit jaar door wethouder Jan Burger en gedeputeerde Ralph de Vries een feestelijke aftrap gegeven bij de start van de bouw van het project ‘De Nieuwe Singel’ in De Engk.

Herontwikkeling

De belangrijkste aanvulling in de agenda 2014-2015 is “Toekomstbestendige kerngebieden”. Gedachte hierachter is dat een herontwikkeling en kwaliteitsimpuls op de locaties Hoogstraat, De Horden en De Heul sterk van elkaar afhangen. Deze herontwikkelingen zijn van groot belang om de kerngebieden rond de winkelcentra toekomstbestendig te maken. Daarbij kan gedacht worden aan wonen, werken, openbare ruimte en recreëren.

Inbreiding

Deze binnenstedelijke ofwel inbreidingslocaties zijn ingewikkeld, onder andere door de vele verschillende partijen en belangen. Het is dan ook goed om nu al te constateren dat de samenwerking met de provincie echt het verschil maakt. Dat is ook belangrijk omdat hiermee een aantal van de lastigste opgaven uit de Structuurvisie Wijk bij Duurstede 2020 samen wordt aangepakt.