Lampen aan, lampen uit

straatverlichting-feb-2014De straatverlichting op de Geerweg werkt niet/Foto: Kuifje
straatverlichting-feb-2014

De straatverlichting op de Geerweg werkt niet/Foto: Kuifje

Wijk bij Duurstede, 21 februari 2014. Sinds 2010 houdt de redactie een dossier bij over de openbare stroomvoorziening binnen de gemeente. Gedurende de jaren zijn er regelmatig storingen, zo melden lezers via Facebook en Twitter onder andere bij de redactie. Een oorzaak kan worden gezocht in graafwerkzaamheden. Een deel van de storingen heeft echter een onbekende reden laat de gemeente weten.

Veel verstoringen

Sinds het begin van dit jaar zijn er opvallend meer momenten waarop de openbare verlichting uitvalt. Reden voor de redactie om vragen te stellen aan de gemeente. Op de vraag of de gemeente weet om hoeveel storingen het de afgelopen 3 jaar gaat antwoordt de gemeente: “Niet exact, aangezien niet alle storingen bij de gemeente binnenkomen, maar rechtstreeks bij Citytec of Stedin worden gemeld. Dit gaat voornamelijk om storingen op straatniveau. Als er meerdere straten betrokken zijn of een gehele wijk donker is, dan is de gemeente hier wel van op de hoogte, omdat er dan veel meldingen bij ons binnenkomen. Jaarlijks komen er tussen de 40 en 50 kabelstoringen als melding bij de gemeente binnen.” Op de vraag wat een acceptabel aantal verstoringen van de openbare verlichting voor de gemeente op jaarbasis is antwoordt de gemeente: “Als gemeente willen we natuurlijk zo min mogelijk storingen in de straatverlichting, aangezien dit kan leiden tot een verkeersonveilige of een sociaal onveilige situatie.”

Wat is een storing?

“Zodra het om een kabelstoring gaat, wordt er contact opgenomen met Citytec”, laat de gemeente weten. “We hebben namelijk een overeenkomst met Citytec, die de storing bij Stedin aanmeldt. Als dezelfde storing zich in korte tijd weer voordoet of zich blijft herhalen, dan wordt er rechtstreeks contact gezocht met Stedin. Dit heeft de gemeente in het verleden al geregeld, toen er ook sprake was van herhaalde storingen. Ook bij de meest recente storingen hebben we dit gedaan.” Op de vervolg vraag wat de uitvoerder met deze storing doet luidt het antwoord: “Stedin ziet het anders. Stedin vindt het aantal kabelstoringen erg meevallen en ziet elke nieuwe melding als een nieuwe storing. Het probleem volgens Stedin ligt bij het beschadigen van kabels door aannemers die in de gemeente werkzaam zijn en de schades niet melden. Als gemeente vinden wij het aantal storingen wel hoog en vragen wij aan Stedin om met een oplossing te komen. Dit is herhaalde malen al onder de aandacht gebracht bij Stedin.”

Uitkomst onderzoek wat 7 februari is gestart?

Naar aanleiding van de laatste storingen in de openbare verlichting is de gemeente een onderzoek begonnen. “Het onderzoek is nog steeds gaande”, laat de gemeente weten. “Stedin registreert storingen op straatcode, waardoor wijkstoringen blijkbaar lastig zijn te achterhalen. De gemeente heeft dit jaar al 3 wijkstoringen in het gebied van De Horden, De Heul en De Geer geconstateerd en doorgegeven aan Stedin. De laatste uitval van afgelopen dinsdag is niet meegerekend, aangezien dit duidelijk een storing was door graafwerkzaamheden.”

Draagvlak inwoners

De redactie vroeg de gemeente hoe zij draagvlak denkt te krijgen/houden bij inwoners en zij storingen melden, nu dit al enkele jaren aanhoudt en het soms maanden duurt voordat reparaties van defecte verlichting plaatsvindt. De reactie luidt: “Als gemeente kunnen we het probleem van storingen niet oplossen. Wel kunnen we alle meldingen die bij ons binnenkomen doorgeven aan Citytec/Stedin. De gemeente vindt het (in onze ogen) hoge aantal storingen en het daarbij behorende ongemak voor de inwoners erg vervelend. We blijven gebruik maken van de mogelijkheden die we hebben om bij Stedin de druk op de ketel te houden, teneinde de problemen op te lossen. We zullen onze inwoners net als nu zo goed mogelijk informeren via onze website, Twitter en de gemeentepagina.”

Lees ook:

28 januari  Is openbare verlichting belangrijk?