Vier supermarkten goed voor detailhandel

logo gemeente politiek

logo-gemeente-politiek

Wijk bij Duurstede, 30 oktober 2013. De nieuwe structuurvisie detailhandel stond sinds juli 2012 regelmatig op de agenda bij het college, de gemeenteraad en de ondernemers. Gisteravond was de laatste voorbespreking waar ambtelijke vragen konden worden gesteld aan de wethouder. Aan het einde van de voorbespreking werd afgesproken dat er op 19 november een debat plaatsvindt en dat daarna wordt overgegaan tot besluitvorming.

Landelijke ontwikkelingen

“Landelijk en lokale ontwikkelingen vragen om een actuele visie op de gewenste detailhandelsstructuur”, is te lezen in het voorstel van het college. Hierbij gaat het concreet om de geplande uitbreiding van supermarkt Jumbo en Welkoop op het terrein van AgruniekRijnvallei, en de plannen voor vernieuwing van winkelcentrum De Horden en nieuwe ontwikkelingen in het gebied rondom winkelcentrum De Heul.

Drie winkelgebieden

In de nieuwe detailhandel structuur wordt het centrum/binnenstad als Hoofdwinkelgebied en de Horden en Heul als buurtwinkelcentra opgevoerd. Om de binnenstad te promoten gaat de gemeente verschillende acties starten, waaronder citymarketing. De vragen over citymarketing werden na onderling overleg doorgeschoven naar de raadsvergadering van 19 november.

Van vijf naar vier supermarkten

Om de drie winkelcentra te voorzien van een goede/grote publiekstrekker zouden de supermarkten moeten kunnen uitbreiden. Een forse uitbreiding van de publiekstrekkers is alleen mogelijk als de supermarkt aan de Hoogstraat verplaatst naar de Heul of de Horden en in het pand aan de Hoogstraat geen nieuwe supermarkt komt. De wethouder gaf aan in gesprek te zijn met de Lidl en de vastgoedeigenaar om te kijken naar een oplossing. De wethouder maakte op vragen duidelijk dat het wegbestemmen van de Hoogstraat en/of de Rijnvallei voor de gemeente geen optie is i.v.m. de kosten die daarmee gemoeid zouden zijn.

Internet

GroenLinks vroeg de wethouder waarom de gemeente juist wil gaan vergroten, tegen de landelijke tendens en vooruitzichten in. Steeds meer winkels komen leeg te staan i.v.m. de opkomst van internetwinkels. De wethouder gaf aan het huidige winkelbestand te willen behouden; daarom zijn er dan ook geen nieuwe centra opgenomen in de nieuwe structuurvisie detailhandel.

Lees ook: