‘de Heul’ blijft voorlopig bestaan

121024-heul-004Winkelcentrum De Heul blijft voorlopig gewoon bestaan
121024-heul-004

Wijk bij Duurstede, 24 oktober 2012. Alleen D’66 stemde gisterenavond tegen de motie die het college oproept om een hoge prioriteit te geven aan het behoud van winkelcentrum ‘de Heul’ op de huidige locatie en het niet te verplaatsen naar de locatie ‘Rijnvallei’.

Mening bepalen over de motie

In de emotionele toelichting door de SP werd het indienen van een motie van wantrouwen terzijde geschoven en de voorkeur gegeven aan het oproepen tot samenwerking tussen de winkeliers, omwonenden en het college en de reeds bestaande plannen van de ondernemers en projectontwikkelaars verder uit te werken. Ook de VVD, PCG en BBNu drongen hier op aan omdat de ontwikkelingen rond de locatie, zoals het slopen van de Jozefschool en het te zijner tijd sluiten van het zwembad en de sporthal, beginnen. De PvdA , GL en D’66 wilden eerst weten wat de wethouder heeft gedaan en wat de stand van zaken is voordat zij voor of tegen de motie stemden. Ook vonden zij het vreemd dat er al een motie werd ingediend voordat er besluitvorming heeft plaatsgevonden. Het CDA lichte twee invalshoeken toe voor het behoud van ‘de Heul’ en het verplaatsen naar locatie ‘de Rijnvallei’. D’66 zag de ingediende motie als een motie van wantrouwen tegen de wethouder en stemde tegen.

Concept Structuur visie detailhandel

Wethouder Peek benadrukte dat de Structuur visie detailhandel nog steeds een concept versie is. In de plannen voor ‘de Rijnvallei’ is een vergroting van de Jumbo voorzien en dit zal ook worden toegestaan. Sinds september leeft het idee bij het college om ‘de Heul’ niet meer te verplaatsen naar ‘de Rijnvallei’. De wethouder gaf toe dat de communicatie beter had gekunt en dat daardoor de onderlinge verhoudingen verstoord zijn en dat er daarom een bemiddelaar is ingehuurd die net aan het werk is gegaan. Eind november begin december komt er een rapport en begin 2013 zal de raad worden geïnformeerd. Voorlopig blijft ‘de Heul’ op de huidige locatie.

Motie aangepast

Na de uitleg van de wethouder werd uit de reacties van enkele partijden duidelijk dat wanneer de motie op een enkel punt werd aangepast zij die konden steunen. De voorzitter schorste de vergadering voor een paar minuten. Na de schorsing werd het nieuwe punt voorgelezen. Voorlopig blijft het winkelcentrum ‘de Heul’ op de huidige locatie en wordt er een ‘denktank’ opgericht die overlegt met de winkeliers, omwonenden en projectontwikkelaar(s). De scenarios om op langere termijn uitplaatsing naar de Rijnvallei mogelijk te maken moeten worden onderzocht. Na deze korte toelichting werd de motie met 1 stem tegen aangenomen.