CDA wil winkelcentrum De Heul behouden

logo cda 600x450

logo cda 600x450

Wijk bij Duurstede, 22 oktober 2012. Er is grote onrust bij de winkeliers van De Heul. Ze vrezen dat het winkelcentrum op termijn via een sterfhuisconstructie zal verdwijnen. Het CDA is voor behoud van het winkelcentrum De Heul. Fractievoorzitter Gerard Migchels: ‘Als de Jumbo verdwijnt uit De Heul zal de gemeente zich samen met de winkeliers moeten inspannen om er een nieuwe publiekstrekker te krijgen zodat het winkelcentrum toekomstperspectief houdt’.

Van twee kleine naar een grote Jumbo

De Jumbo wil haar twee kleine winkels samenvoegen tot een grote winkel op het terrein van Welkoop/Rijnvallei in Voorwijk. In het huidige bestemmingsplan is er al ruimte voor vergroten van de totale winkeloppervlakte. Het is de nadrukkelijke wens van zowel Jumbo als Rijnvallei om er gezamenlijk twee totaal nieuwe winkels te ontwikkelen.

Verplaatsen winkelcentrum

Het adviesbureau – dat de concept structuurvisie detailhandel heeft opgesteld – kwam met het idee om bij de winkeliers te verkennen of zij ook niet zouden willen verplaatsen naar Voorwijk. Dan zouden er maar drie winkelcentra zijn. De communicatie door de gemeente met de betrokken winkeliers tijdens de verkenning was echter niet goed. De winkeliers trokken daardoor de conclusie dat er sprake was van een voldongen feit. Of meeverhuizen of langzaam via een sterfhuisconstructie wegkwijnen. Het college kent de onrust dat dit gesprek heeft veroorzaakt en heeft nog geen besluit genomen over de conceptstructuurvisie waarin deze verplaatsing is opgenomen.

Toekomstperspectief

Uit de enquête van de SP onder bewoners en uit gesprekken met de winkeliers blijkt dat er geen draagvlak is voor het idee van verplaatsing van het winkelcentrum. Het CDA respecteert de keuze van de ondernemers. Als zij het verplaatsen van het winkelcentrum niet zien als kans maar als bedreiging dient de gemeente dit te accepteren. Gerard Migchels: ‘Als de Jumbo uit De Heul verdwijnt is het wel belangrijk dat er weer een nieuwe publiekstrekker komt. Daar kunnen de gemeente en de winkeliers samen een belangrijke rol in spelen’.

Beter communiceren

Er is door de gemeente onzorgvuldig gecommuniceerd met de winkeliers waardoor er onnodig onrust is ontstaan. Gerard Migchels: ‘Het gaat bij de gemeente de laatste jaren veel te vaak mis in de communicatie. Dat moet echt beter. Het is aan het college om samen met de ambtelijke top nu eens echt te komen tot verbeteringen. Zeker nu de gemeente veel meer samen wil optrekken met ondernemers en burgers. Dat kan alleen als de gemeentelijke organisatie beter leert communiceren’.