SP betrekt bewoners bij toekomst centrum De Heul

logo SP 600x450

logo SP 600x450

Wijk bij Duurstede, 24 juni 2012. De Socialistische Partij wil onderzoek doen naar de wenselijkheid van het in stand houden van winkelcentrum De Heul. ‘Er wordt op dit moment door de gemeente gekeken naar mogelijke verplaatsing van winkels naar Rijnvallei, de plek waar een Jumbo en de Welkoop zijn gevestigd. Wij hebben het idee dat te weinig rekening wordt gehouden met de belangen van bestaande winkeliers, buurtbewoners en de functie die het winkelcentrum nu heeft’, laat raadslid Hans Pouw weten.

Impuls nodig

Volgens het raadslid staat er de komende tijd veel te gebeuren rondom het winkelcentrum. ‘De Jozefschool komt leeg te staan, het contract met het zwembad en de sporthal loopt af en het winkelcentrum heeft een impuls nodig. Daarbij wil de Jumbo een veel groter pand in Rijnvallei betrekken. Uit een gemeentelijk onderzoek blijkt dat er bij voorkeur drie winkelcentra in Wijk nodig zijn. Daarom wordt dit najaar een discussie gevoerd over mogelijke verplaatsing van de bestaande winkels naar de plek waar straks een veel grotere Jumbo komt’, legt Pouw kort uit.

Sociale functie

Volgens de SP wordt er te weinig rekening gehouden met de belangen van betrokkenen, de winkeliers en omwonenden. Zo heeft het centrum volgens Hans Pouw een belangrijke sociale functie voor de wijk: “In Rijnvallei komt een koopcentrum waar je vooral met de auto heengaat. De wijk De Heul vergrijst. Op de vrijkomende plekken rondom het centrum kunnen nieuwe ouderenwoningen worden gerealiseerd. Voor ouderen zijn voorzieningen en winkels van groot belang. Kortom, wij zien als partij juist veel voordelen bij het behoud van een winkelcentrum in de wijk.’

Handtekeningenactie

De socialisten hebben geen bezwaren tegen de bouw van een grotere Jumbo en Welkoop op Rijvallei. Maar wat hen betreft kan daarnaast het huidige winkelcentrum met een nieuwe supermarkt ook blijven bestaan. Zo’n onderzoek is vooral theorie. Wij willen weten wat de betrokkenen van het centrum vinden. We hebben begrepen dat de winkeliers al een handtekeningenactie op touw hebben gezet. Daar sluit ons onderzoek bij aan. De SP wil overleg voeren met de winkeliers over hun wensen en wat er wel en niet kan. ‘Dit najaar moet de raad de plannen goedkeuren. Samen kunnen we aantonen dat het winkelcentrum juist moet blijven’, eindigt Pouw.

Hulp gevraagd

Mensen die willen meehelpen met het ondervragen of nadere informatie willen, kunnen contact opnemen met Hans Pouw, via telefoonnummer 06-25063687, of via e-mail.