Ditiswijk is gestopt op 1 januari 2022

Veel tijd, liefde en energie hebben wij, de redactie van ditiswijk.nl, het afgelopen decennium gestoken in ditiswijk.nl. Afgelopen september hebben wij de knoop doorgehakt en besloten om na 12 jaar en 10 maanden te stoppen met het onafhankelijk internetportaal met nieuws uit Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek, niet gebonden aan enige kerkelijke of politieke stroming.

Wij plaatsten dagelijks nieuws over activiteiten op het gebied van politiek, sport, kunst en cultuur, evenementen en festiviteiten op de website. Het nieuws, zowel klein als groot, probeerden wij helder en toegankelijk te schrijven. Daarbij stelde de redactie zich neutraal op. Door de kritische kijk op gebeurtenissen in Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek streefde ditiswijk.nl ernaar om een luis in de pels van de Wijkse gemeenschap te zijn. Het internetportaal bood ook ruimte aan de mening van de lezers zowel in schrift als beeldmateriaal.

Hyperlokaal

Hyperlokaal verslag doen stond in de kinderschoenen toen we hier in februari 2009 mee begonnen. Grote uitgeverijen zoals die van de Telegraaf startte met hun hyperlokale merk ‘Dichtbij’ wat miljoenen kostte en vervolgens jammerlijk flopte.

Vooral omdat het moeilijk bleek lokale verslaggevers en continuiteit in het nieuws te vinden. De eerste jaren werden gekenmerkt door een steile leercurve. Teambuilding en masterclasses volgen zorgden voor de broodnodige inzichten en kennis. Snel werd duidelijk dat online nieuws een geheel andere benadering en eisen stelde aan de redactie dan nieuws op papier. Binnen een jaar moest er meerdere keren van hosting worden veranderd, omdat providers het aantal hits (bezoekers) tegelijkertijd niet aankonden. Al gauw werd duidelijk dat nog meer (technische) kennis nodig was om de website goed en snel te kunnen laten draaien. Een oproep via Twitter leverde onze eigen lokale systeembeheerder op. Bedankt Ruud!

Bezetting

Snel na de start haakten de eerste van de vijf initiatiefnemers van het digitale hyperlokale internetportaal af. In 2012 waren alleen de twee vennoten nog over en enkele vrijwilligers. Een VOF overigens tegen wil en dank, omdat de wet voorschrijft dat dit i.v.m. ‘geldstromen’ nodig is. Een vrijwilligster deed de (kleine) administratie. Bedankt Truus! Buiten de redactie bleven er nog twee fotografen over. Bedankt Joop en Walter! Het team werd kleiner en kleiner. Het netwerk van leveranciers van nieuws groeide daarentegen.

Vragen en opmerkingen aan het adres van de redactie maakten duidelijk dat veel inwoners van Wijk, Cothen en Langbroek het idee hadden dat de redactieleden fulltime werkten voor hun eigen internetportaal. Niets is minder waar. Al het redactiewerk werd naast het reguliere betaalde werk en andere bezigheden en gezinsleven gedaan. De beperkte inkomsten gegenereerd door reclame, vacatures en advertorials werden na aftrek van gemaakte kosten voor de website, aanschaf van software, fotomateriaal, administratie, presentjes voor de vrijwilligers en open tafel verdeeld onder de vennoten. Een hele kleine vergoeding voor alle uren werk, die we met liefde hebben besteed aan ditiswijk.nl.

Begeleiding

Om het lokale nieuws goed te kunnen verslaan, werden er in de beginjaren voor allerlei doelgroepen workshops gehouden waar aandacht werd besteed aan het schrijven van een artikel en hoe een goede foto kon worden gemaakt. Handleidingen werden geschreven waarmee lokale organisaties werden geholpen met het goed aanleveren van kopij over groot of klein nieuws. Ook organiseerden we in onze jubileumjaren bijeenkomsten waarin we verschillende plaatsgenoten vanuit politiek, verenigingsleven, sport, sociaal werk, hulpdiensten etc. samen brachten en middels ludieke, interactieve programma’s met elkaar in contact brachten.

Enkele jaren hebben we ook leerlingen begeleid die de maatschappelijke stages van het Revius deden: de razende reporters. Dit vergde echter zoveel tijd buiten de eigen werkzaamheden dat dit werd gestopt. Wel hebben we nog een periode het project ditiswijk.nl/jong gedraaid, waarin een jongerenredactie nieuws bracht vanuit hun perspectief. Initiatieven

Door het grote digitale bereik werd ditiswijk.nl door velen gezien als een goede partner bij nieuwe lokale initiatieven. Voor lokale ZZP’ers werd in de beginjaren op onze website een aparte categorie ingericht voor ‘ZZP’ers in de lift’. Na enkele jaren stierf dit een stille dood. Ook het initiatief ‘Wijkse Meningen’ bracht niet het succes dat de lokale initiatiefnemer er van verwachtte. Zo zijn er nog tientallen voorbeelden te noemen van lokale voorstellen die ons bereikten waar we vriendelijk voor bedankten, omdat de ervaring leerde dat het continueren van initiatieven een groot probleem is. Beginnen is een ding, maar volhouden is lastiger! Ook samenwerkingsverzoeken om ons lokale nieuws met andere media partijen te delen werden niet gehonoreerd. Op de vraag welke voordelen het ons zou brengen kwam geen antwoord. Het was vooral onze lokale actualiteit die voor anderen interessant was.

Nieuws

Het overgrote deel van het nieuws uit de drie kernen werd aangeleverd door verenigingen, instellingen, lokale overheid, inwoners enz. enz. De grote/moeilijke dossiers bijvoorbeeld over thema’s als wonen en de energietransitie werden door de redactie zelf opgepakt. Het aantal gemaakte video’s loopt in de tientallen, foto’s gaat het aantal van honderdduizend ruim voorbij. Het aantal gepubliceerde artikelen is meer dan tienduizend.

Geslaagd

Wij zijn trots op wat wij de afgelopen twaalf jaar en tien maanden hebben gedaan. We hebben het meeste wel meegemaakt wat bij een lokale redactie hoort. Bedreigingen, via de mail, sociale media, telefoon en fysiek. Berichtgeving over ongevallen, branden en andere incidenten maakten regelmatig indruk. De moeizame informatie uitwisseling en communicatie met de lokale overheid was en is een gegeven. Toch voeren vrolijke en mooie herinneringen de boventoon. De intochten van Sinterklaas de jubilerende bruidsparen, lachende mensen bij kermissen, dansfestivals, sport en culturele evenementen waren leuk om verslag van te doen. Wij vinden dat er door ons initiatief om lokaal nieuws bij elkaar te brengen en toegankelijk te maken een bijdrage is geleverd aan het elkaar informeren van inwoners onderling in de drie kernen.