Wijk bij Duurstede, 8 mei 2017. Op 23 mei moet de raad een besluit nemen over de Visie voor het bestemmingsplan Binnenstad. Tijdens de voorbespreking van dit document vorige week werd duidelijk dat deze visie helemaal geen visie is. Maar een technische notitie ter voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan. Er waren vier insprekers namens horeca, winkeliers en bewoners. Allen gaven aan dat een overkoepelende visie ontbreekt. Een visie met ideeën over parkeren, zondagsopenstelling, promotie/VVV, effecten op de randen van de binnenstad en de toekomst van de stadshaven. Zonder een integrale visie met draagvlak kan en wil het CDA nu geen besluit nemen. Er moet eerst een overkoepelende visie op de toekomst voor de binnenstad komen.

Meer flexibiliteit en meer m2

Het college wil het huidige bestemmingsplan actualiseren op een aantal punten. Meer flexibiliteit om nieuwe functies/initiatieven te kunnen faciliteren. Dat klinkt goed. Dat biedt letterlijk ruimte voor ondernemerschap. Maar wat betekent dit voor de huidige winkeliers? En hoe dragen die extra 2150 m2 bij aan de gewenste toekomst van onze binnenstad? Dat is niet te beoordelen als die gewenste toekomst niet helder is.

Loslaten maximum aantal horeca

Het college wil af van het maximum aantal horeca in de binnenstad. Dat zou niet meer van deze tijd zijn. Het is ooit ingesteld om overlast te beperken. En nu beperkt dit maximum volgens het college de ruimte voor nieuwe initiatieven. Maar wat zijn de consequenties van dit loslaten? Voor de huidige horeca ondernemers en omwonenden? Hoe draagt meer concurrentie – lees minder marge voor de huidige ondernemers – bij aan de gewenste toekomst van onze binnenstad? Ook dat is niet te beoordelen als die gewenste toekomst niet helder is.

Oeverstraat als verbinding met de haven

Het college wil de haven verbinden met de binnenstad. Meer ruimte voor detailhandel en lichte horeca in de Oeverstraat moet bezoekers van de haven verleiden om naar de binnenstad te gaan. Ook kiest het college ervoor om het Walplantsoen niet meer te zien als centrumgebied. Maar wat zijn de consequenties van dit minder compact maken van de binnenstad? Hoe draagt dit aan de gewenste toekomst van onze binnenstad? En ook dat is niet te beoordelen als die gewenste toekomst niet helder is.

Integrale visie op de binnenstad en haar directe omgeving

Het CDA kan en wil geen oordeel geven op het huidige voorstel van het college. Eenvoudigweg omdat het CDA wil kunnen toetsen aan een integrale visie voor de binnenstad en haar omgeving. Maar ook het draagvlak onder betrokkenen ontbreekt. En gaat daarom ook vragen om uitstel. Kom als college eerst samen met betrokkenen met een heldere integrale visie op de toekomst van de binnenstad. Met draagvlak. En dat kan best beknopt op maximaal 2 pagina’s.

Gerard Migchels, fractievoorzitter CDA Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek.

Wijk bij Duurstede, 26 april 2017. De omstreden precariobelasting voor ondergrondse leidingen wordt afgeschaft na een overgangsperiode van 5 jaar, kopten vele nieuwssites in februari 2017. Drinkwaterbedrijven zoals Vitens en energienetwerkbedrijven zijn blij met de afschaffing van deze ondoorzichtige en ongewenste belasting. Even googlen naar de bronnen van deze berichten en bij de site van Vitens valt te lezen dat in hun verzorgingsgebied vier andere gemeentes zijn die vrijelijk een bedrag heffen op waterleidingen in de grond. Vrijelijk, gemeente Wijk blijkt excl. de naheffing het hoogste bedrag binnen te harken per aansluiting.

Onbegrijpelijk

De verantwoordelijke wethouder van PCG ligt het besluit om belasting te heffen op leidingen in de grond toe in het AD. Als wethouder voert hij een regeling uit die bedacht is door het voorgaande college met de VVD. Citaat over de invoering van de regeling: ‘ik zat in de oppositie toen die (de precarioheffing) is vastgesteld en heb tegengestemd’. Maar dezelfde PCG partij dient eind 2015 een motie in voor het heffen van precario bij Stedin, de inwoner betaalt er toch al voor, komt alleen niet in de gemeentekas. Met dit besluit houdt PCG wel het systeem van belastingheffing op nutsvoorzieningen in stand en wijkt daarmee af van haar eerder ingenomen standpunt. En zo geschiedde het dat ook belastingheffing op drinkwater, een eerste levensbehoefte die principieel vrijgesteld moet zijn van heffingen, zijn doorgang vindt onder leiding van de PCG.

Motie van D66 eind december 2016

In deze motie wordt verzocht om lastenverlichting. De raadsleden zijn het hier roerend mee eens en deze motie wordt ook unaniem aangenomen in december 2016. Het CDA doet ook zijn zegje en merkt op dat ze hebben zitten slapen, ze dachten dat het om 20€ jaarlijks ging. Een SP raadslid gaat in een blogje schrijven dat het aan het salaris ligt van de grootverdieners bij Vitens, flauw om zo de aandacht af te leiden van het feit dat Nuts voorzieningen helemaal niet belast moeten worden. Heeft dat raadslid zich afgevraagd waarom KPN en Reggefiber, toch twee grote commerciële bedrijven(met dito topsalarissen), geen precario hoeven te betalen voor alle glasvezelkabels in de Wijkse klei?

Sluiproute VVD

En de VVD? Die is de oorzaak van de huidige situatie. Van oudsher is deze partij tegen een verhoging van de OZB en ging in 2013 over tot het opleggen van precario. Er zit een norm aan de OZB en de gemeente Wijk staat al op nummer 2 in de ranglijst van hoogste OZB heffer in de provincie Utrecht. Een sluiproute was wenselijk om de gemeentelijke begroting sluitend te krijgen. Door middel van deze precarioheffing werd het tekort aangevuld zonder de OZB te verhogen en in eerste instantie niet zichtbaar voor ingezetenen omdat Vitens de rekening voldeed. Heel ondoordacht, er volgt een rechtszaak en Vitens legt de rekening gewoon terug bij de inwoners van de gemeente. U leest het goed, Gemeente Wijk en waterbedrijf Vitens voeren rechtszaken en u als inwoner, die geen partij is en geen bezwaar kan aantekenen, betaalt de rekening.

Wie is nu de Sjaak?

In de definitieve begroting 2017 en de meerjarenbegroting 2018-2020 valt te lezen dat een bedrag € 350.000 jaarlijks bij de baten is opgevoerd aan precario (Vitens’aandeel). Zowel de huiseigenaar als de huurders van de gemeente Wijk bij Duurstede worden de komende 5 jaar onterecht benadeeld. Of je nu weinig of veel verdient, weinig water verbruikt of veel, iedereen mag 70€ jaarlijks aan belasting betalen.

College neemt daarmee toch wel een heel apart standpunt in om deze heffing door te zetten en de motie is niet meer dan een wassen neus gebleken. Resumerend:: - Vanaf 2004 wil de overheid dat deze precario op netwerken van Nuts bedrijven wordt opgeheven,

  • De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is het hier mee eens
  • Het wetsvoorstel van Plasterk om het nu binnen 5 jaar af te bouwen is goedgekeurd
  • Voor de commerciële telecommunicatienetwerken in de grond geldt helemaal geen precario.
  • Gemeente Wijk bij Duurstede is in het verzorgingsgebied van Vitens, de grootste aanbieder, één van de vijf gemeentes die precario heft op waterleidingen in de grond. En niet in de laatste plaats:
  • De gemeente Voorst (één van die andere vijf precarioheffende gemeentes op waterleiding) gaat de doorberekende precariobelasting van Vitens volledig compenseren, de gemeenteraad heeft 6 februari 2017 daar unaniem een besluit over genomen.

Mag ik nog wat verwachten van een gemeente die als slogan “Liefde aan het water” hanteert?

Wijk bij Duurstede, 3 mei 2017. Hé hondenliefhebber, waarom laat je jouw hond op mijn pad schijten? Hé hondeneigenaar, had je weer geen zakje bij je om het weg te halen? Hé luie hondengeleider, vind je het zelf ook niet smerig? Hé aso hondenbaas, op straat mag ie niet schijten, dan maar in mijn tuin? Hé aso hondenkop, hoe fijn zou zijn als je zelf de stront van je hond opruimt.

Wijk bij Duurstede, 24 april 2017. Benieuwd naar wat de “Brocante markt” in Wijk bij Duurstede te bieden had, togen we afgelopen zaterdag naar de binnenstad van Wijk bij Duurstede. Brocante!

Vlak voor de Veldpoortstraat stonden als twee vooruitgeschoven pionnen twee dames met een kraam tussen een verdwaald paaskonijn dat een beetje verbaasd in de lucht stond te staren. Verder nog geen brocante te zien, maar halverwege de Veldpoortstraat zagen we een hek staan en ja, hoor, daar ging de Brocante pas echt beginnen.

Een kraam met honing, en met jam en met heel veel potjes van de onvermijdelijke chutney.

Vervolgens een kraam met in stukken gesneden fruit, dat ooit gezond was geweest maar omdat het nu gedroogd was en heel erg zoet gemaakt, heet dat nu “superfood”.

Poffertjes, konden we ook kopen, Oudhollandse nog wel. Met heel veel rook.

Of misschien toch maar gaan voor een stukje vette aardappel in een spiraaltje?

Op naar de echte Grill master. Een indrukwekkend zwart apparaat waar je in gedachten al hele ossen op het spit ziet liggen. Zo niet hier, af en toe een verdwaald pakje zilverpapier in een ronddraaiende trommel. Dat was het wel. Op de toonbank twee opengesneden broodjes met zuurkool die daar al veel te lang lagen te wachten op, ja op wat eigenlijk?

Een kraam met glazen bollen en een kraam met flessen wijn, rood, wit, rosé.

Er was ook een groot aanbod aan te droge asperges en rimpelige sinaasappels.

Misschien dan toch maar gaan voor de aardbeien of voor de appels?

In de kerk was het ook smullen geblazen. Een kraam met spekkoek en een kraam met heel veel potjes sambal. Maar ook een kraam met salami worsten en nog een kraam met andere worstjes, maar je kon er ook kant-en klaar maaltijden in het karton kopen, en blikken met sardientjes.

Een kraam met chocoladebrokken en zakjes met geurige thee.

Slakkenhuizen, potjes mosterd, pot au feu in blik, kaas bij het kaasboerke, het was allemaal te koop op deze Brocante markt.

Heel veel plantjes en bloemen.

Ook hing er nog wat afgedragen kleding aan een rek, maar dat heet tegenwoordig vintage, geloof ik.

En verder waren er ook nog wat kramen met Brocante.

Het was de moeite waard.

Karolinger

Subcategorieën

Wij gebruiken cookies om de website te verbeteren. EU-wetgeving bepaalt dat wij u om toestemming moeten vragen. Meer weten over cookies en hoe ze te verwijderen, lees ons  privacy beleid.

  Ik accepteer cookies van deze website.
EU Cookie Directive Module Information