Wijk bij Duurstede/Cothen/Langbroek, 25 april 2016. Afgelopen week zijn de brandweerkorpsen van Wijk bij Duurstede, Cothen/Langbroek operationeel geworden bij een reanimatie. Het bestuur van de Veiligheid Regio Utrecht, dat zijn de 26 burgemeesters in onze provincie, heeft dit besloten. Een extra taak voor de brandweer.

Stichting AED

In onze gemeente functioneert al ruim 10 jaar Stichting AED HartstikkeNodig met ruim 200 vrijwilligers en ruim 20 dag en nacht bereikbare AED's. Een aantal inwoners hebben hun leven te danken aan deze vrijwilligers, die vaak al binnen een paar minuten na de melding bij de 112 alarmcentrale bij het slachtoffer zijn. Het afgelopen jaar kwamen zij samen met de in onze gemeente patrouillerende politie op een melding af.

Kostbaar

Voor onze gemeente is de inzet van de brandweer kostbaar, want er moest geïnvesteerd worden in apparatuur, en niet noodzakelijk. Bij een reanimatie zijn de eerste minuten na de circulatie stilstand van cruciaal belang. Immers onze hersenen kunnen slechts heel kort zonder bloed. Met de postcommandanten van Wijk bij Duurstede en Cothen/Langbroek is overleg geweest. Voor onze gemeente kan de inzet van de brandweer nuttig zijn omdat een deel van de reanimaties in huis op de eerste etage plaatsvindt. Het repatriëren van het slachtoffer wordt dan vaak via de ladderwagen van de brandweer gedaan en deze moet uit Doorn komen. De gealarmeerde bevelvoerder van de brandweer kan er voor zorgen dat de ladderwagen uit Doorn snel wordt ingezet.

Vrijwilliger worden

"Voor de rest hoop ik, in het belang van het slachtoffer, dat gealarmeerde brandweer vrijwilligers bij een oproep direct naar het slachtoffer gaan en niet naar de kazerne", besluit Jan Oechies voorzitter van AED HartstikkeNodig. Wilt u vrijwilliger worden? Wij verzorgen gratis uw opleiding. Wij scholen u in twee avonden. Informatie bij Wil van Dam. Secretaris AED HartstikkeNodig Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Wijk bij Duurstede, 12 februari 2016. De discussie over het zwembad neemt heel vervelende vormen aan. Dat bleek maar weer in de lezerspost van gister, waar iemand anoniem duidelijk als doel had het burgerinitiatief van WijkZwemt de grond in te stampen. Het ergste vind ik echter dat in de vraag over een lokaal zwembad mensen niet meer openlijk voor hun mening uit durven te komen, want waar hebben we het nou over?

Inhoud

Los van de ontsporende discussie vind ik het belangrijk dat mensen weten dat het stuk van gisteren inhoudelijk niet helemaal klopt. Allereerst is het best denigrerend om de club van het burgerinitiatief consequent ‘Wijk Nog Leuker’ te noemen terwijl bekend is dat het van een veel bredere groep komt. De moeite die verenigingen als Dorestad Dolphins en GSV in het zwembadplan hebben gestoken wordt hiermee simpelweg genegeerd. Verder wordt het onderzoek van Grontmij aangehaald, dat in een heel andere context is uitgevoerd en afkomstig uit 2011. De prognose van bezoekersaantallen werd gedaan op basis van dat van Wickie de Viking en we weten allemaal dat er in dat zwembad al jaren niet meer werd geïnvesteerd, zo erg dat veel mensen niet eens af wisten van het bestaan van het Wijkse bad. Het is natuurlijk veel lastiger om te bepalen wat de bezoekersaantallen zullen zijn dan de anonieme lezer suggereerde. Zo is er over al zijn/haar argumenten genoeg te zeggen, maar het is mij niet te doen om een digitaal wellesnietesspel te beginnen.

Het belangrijkste is volgens mij dat een zwembad in onze waterrijke gemeente niet alleen een zeer gewenste voorziening is, maar ook een trekker kan zijn voor jonge gezinnen. Vorige week nog gaf wethouder Jan Burger in de krant aan dat de vergrijzing in Wijk, Cothen en Langbroek de grootste uitdaging zal worden. De uitstroom van jongeren uit onze gemeente is erg hoog en vrienden die nu gaan studeren hebben zelden plannen om terug te keren, zelfs al hebben ze hier een prachtjeugd gehad. Een zwembad kan één van de middelen zijn om onze gemeente interessant te houden voor die doelgroep. We moeten niet kijken naar de prognoses die er nu zijn, anders ziet het er slecht uit, we moeten kijken hoe we het ongelijk van die prognoses kunnen bewijzen. Juist omdat dit zo belangrijk is, wordt het vermoeiend om te zien dat onderwerpen als deze verstrikt raken in politieke en misschien zelfs persoonlijke spelletjes.

Zwembad

Maar hoe zit het nou met het zwembad? Er zijn twee opties voor een plan en er moet een keuze gemaakt worden willen we verzekerd zijn van een bad in Wijk. De verkeerde aannames van de anonieme lezer die ik heb benoemd tonen hoe weinig duidelijkheid er over de verschillen tussen deze plannen is. WijkZwemt heeft geprobeerd de mensen te informeren en het is niet verbazingwekkend dat hun info aanstuurt op het eigen plan.

Voordat we aan de inhoudelijke discussie beginnen moeten we dus weten waar we het over hebben, de gemeente zou als neutrale partij factsheets en financiële overzichten beschikbaar moeten maken voor raadsleden en inwoners. Maar laten we het bovenal toch vooral gezellig houden in Wijk en een sfeer creëren waarin iedereen zich vrij voelt om een open discussie aan te gaan over welk onderwerp dan ook. Kirsten van der Meer is een 18-jarige geschiedenisstudent, die (nog) in Wijk woont. Reacties welkom op: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijk bij Duurstede, 26 maart 2016. De oppositie gaat – vanwege het proces - met tegenzin akkoord met de nieuwe structuur van Stichting Wijksport. Wethouder Burger die nu trots is op de nieuwe structuur heeft zelf - vanwege falend toezicht - het financiële debacle laten ontstaan. En heeft ook door zijn gedrag het gezag van het oude Stichtingsbestuur ondermijnd. Waardoor nagenoeg alle bestuurders wegliepen. Gelukkig zijn nagenoeg alle sportverenigingen het eens met de nieuwe structuur van Wijksport en willen zich gezamenlijk inzetten om het resterende financiële tekort weg te werken.

Slepend dossier

Wijksport is een al jaren slepend dossier. De wethouder ondermijnde het gezag van stichting Wijksport door buiten de stichting om rechtstreeks contacten te leggen met verenigingen. Daarnaast heeft de wethouder onvoldoende financieel toezicht gehouden op stichting Wijksport en heeft hij de gemeenteraad te laat geïnformeerd over de slechte financiële situatie binnen Wijksport. Een dag voor de zomervakantie van 2015 werd de raad door de wethouder geconfronteerd met een financieel gat. Onder druk van een mogelijk faillissement werd de raad min of meer gedwongen om in te stemmen met een gemeentegarantie van 1.4 miljoen. Een motie van treurnis vanuit de oppositie was op dat moment een logisch vervolg.

Nieuwe structuur en extra financiële tegenslagen

Goed aan de nieuwe structuur is de vergrote betrokkenheid van de sportverenigingen bij Stichting Wijksport via de voorzitterstafel. Ook is goed dat het bestuur van Wijksport zich meer kan richten op besturen door meer betaalde menskracht voor de uitvoering. Begin dit jaar werd de raad echter geconfronteerd met een structureel moeilijke financiële situatie bij Wijksport en matige vooruitzichten

Convenant niet voor 100% ondertekend

Elf van de twaalf sportverenigingen die op Marienhoeve actief zijn hebben het convenant met de gemeente getekend. Zij gaan akkoord met de nieuwe structuur en gaan zich gezamenlijk inzetten om het resterende financiële tekort weg te werken. Ze voelen zich samen verantwoordelijk voor het sportpark en zijn solidair. Teleurstellend is dan ook dat Tennisvereniging Uitwijk niet meedoet. Hierdoor zullen de overige verenigingen zich extra moeten inspannen om het tekort weg te werken. De financiële basis wordt hierdoor nog smaller en daarmee het financiële risico groter.

Verkeerde volgorde in het proces

De volgorde in het proces staat de oppositie vooral tegen. De raad werd gedwongen een financiële reddingsactie goed te keuren, terwijl de financiële zaken binnen Wijksport duidelijk niet op orde waren. En er ook nog geen zicht was op de nieuwe structuur. Vandaar dat de oppositie met de nodige tegenzin akkoord gaat met de nieuwe structuur. De oppositie is overigens erg blij met het verantwoordelijkheidsgevoel van de 11 verenigingen die het convenant wel hebben getekend.

VVD Ed Speijer
D66 Aart van Veen
CDA Gerard Migchels
BurgerBelangenNu Wietze Smit 

Wijk bij Duurstede, 11 februari 2016. De WNL enquête is niet valide; noch correcte noch complete informatie op website. Zowel de Grontmij als WNL omarmen het progressief ramen. Om een inschatting te maken van kosten/baten voor de scenario’s en om een kostenplaatje te presenteren, worden al dan niet correcte bezoekersaantallen opgevoerd. Bezoekersaantallen en het animocijfer worden ongeveer verdubbeld vanwege de geclaimde ‘synergievoordelen’ en ‘sportief water’. Ter illustratie: werkelijke bezoekersaantallen in 2010: 45.000; uitgangspunt Grontmij: 87.000.

In een onderbouwing van bezoekersaantallen is het realistisch om uit te gaan van de werkelijke aantallen (45000) en daar een financiële raming voor op te stellen met een mogelijke prognose voor meer en minder bezoekers met inachtneming van concurrentie, faciliteiten, etc. Het financiële plaatje wat daar uitkomt moet als basis dienen voor college en raadsleden, niet een enkele drijfzand prognose van Grontmij/WNL.

Een begroting moet ook ruimte bieden voor een demografische verandering. WNL is niet transparant, de opbrengsten worden dermate overschat dat een begroot resultaat veel negatiever voor de gemeente WBD zal uitkomen en er absoluut geen reserves opgebouwd worden door dit foutieve progressief ramen.

Geen commerciële partij???

Met droge ogen wordt beweerd dat het een bad wordt op niet commerciële basis. Aan de plaatjes op WNL site is te zien dat het een KNZB 2521 (25m lang, 21 breed)bad is. Laat dat nu een gewone commerciële club zijn met een winstoogmerk. Het mooiste van deze constructie voor de KNZB en andere meebouwende commerciële partijen is dat de financiële verantwoording afgeschoven wordt naar de gemeente; cruciale onbezoldigde vrijwilligers gaan de komende 40 jaar volwaardige banen vervullen om het hoge negatieve exploitatieresultaat een beetje goed te praten. De enquête geeft al een richting aan voor het financiële zware weer, kom je er niet uit, dan is de brave Wijkenaar best wel bereid om een verhoging van de OZB te slikken. Laat nu de gemeente Wijk bij Duurstede de afgelopen jaren al flink zijn gestegen en een tweede plaats bezetten op de lijst van duurste gemeenten in de provincie!

'Tot op heden hebben erg veel mensen de enquête ingevuld', meldt WNL trots op haar site

Een enquête moet een juiste mix van respondenten hebben, met een vragenlijst onder voorstanders wordt dit niet geborgd én men doet dit met summiere en onjuiste informatie op de WNL site . De info stuurt enkel aan op het 2521 concept bad op de locatie Mariënhoeve, een andere aanbieder wordt gewoon weggezet. Met goed fatsoen is de teneur, kun je alleen maar voor WNL kiezen. Daarnaast, WNL moet er nog achter komen dat één respondent met een dynamisch IP adres de ‘enquête’ een oneindig aantal keren kan invullen. Als de enquête van een aantal politieke partijen volgens de regels heeft plaatsgevonden, (steekproef met foutmarge bepaling, doelgroep bepaling, gewenste nauwkeurigheid, etc) dan was deze valide.

Ook D66 heeft in een artikel op ditiswijk.nl opgeroepen om vooral de ‘enquête’in te vullen en de website te bezoeken omdat men daar correct en compleet geïnformeerd wordt.

Een raadslid dient onafhankelijk en kritisch te zijn, het definitieve rapport van de Grontmij (september 2011) is niet te vinden op deze site. Logisch, de conclusie van dit rapport is dat het multifunctionele zwembad een hoge investering is en duurder in exploitatie , citaat: ‘het te verwachten tekort is substantieel groter’. Voorbeelden van vergelijkbare gemeentes en prognoses worden het liefst verzwegen.

WNL en zwembaden, voel ik nu terecht nattigheid of is dit werkelijk een natte droom?  

(Naam en adres afzender bekend bij redactie)

Subcategorieën

Wij gebruiken cookies om de website te verbeteren. EU-wetgeving bepaalt dat wij u om toestemming moeten vragen. Meer weten over cookies en hoe ze te verwijderen, lees ons  privacy beleid.

  Ik accepteer cookies van deze website.
EU Cookie Directive Module Information