Wijk bij Duurstede, 5 september 2016. Misleidende memo college aan raad: herijking PRS en de keuze voor Zuidwijk: In de memo van 24 augustus jl. is ‘vergeten’ om te vermelden dat de gemeente haar publicatie-verplichting met het oog op bezwaar indienen door belanghebbenden, heeft ‘vergeten’. Ook is ‘vergeten’ dat het niet gaat om bezwaar van ‘enkele omwonenden’, want dat zijn er - zelfs zonder publicatie - al zo’n 56. En er is ‘vergeten’ dat er mèt publicatie minstens een paar honderd meer bezwaren zouden zijn geweest . Ook van Wijkse ondernemers en omwonenden van de N229, welke belang hebben bij de realisatie van De Geer III en daaraan gekoppelde verlegging van de N229. En dat hoeft de gemeente - met de juiste (lobby)aanpak - absoluut geen ‘miljoenen’ te kosten! Door veel protesten van de raad en burgers, is het B & W uiteindelijk duidelijk geworden dat het vertrouwen in de politiek ernstig beschadigd is en dat het roer om moet. In de memo staat nu o.a. ‘Wanneer men een zienswijze wil indienen, moet dat via de raad gebeuren.’ Daarmee wordt alsnog tegemoetgekomen aan de democratische rechten van belanghebbenden op inspraak.

Advies

Wethouder JB blijft bezig met het oplaten van proefballonnetjes over het aantal huizen in Zuidwijk: 250, 600, nu max. 400, zie AD/UN, 30 augustus, met verdere onjuiste berichtgeving. En dat, terwijl er nog helemaal geen breed onderzoek is gedaan (laat staan dat er iets besloten is door de raad). Wat moet de burger geloven? Laat de wethouder alleen nog communiceren via een persvoorlichter. En maak voortaan voor belangrijke projecten eerst een Plan van Aanpak met daarin een afweging van alle relevante aspecten - mèt risicoanalyses - en pols daarna de mening van raad en burgers. ‘Bezint eer ge begint’, DRAAGVLAK is een belangrijk onderdeel in een democratische rechtsstaat!

Einde Zuidwijksoap door andere aanpak en attitude?

Naast een Plan van Aanpak, instelling van een deskundige workforce en een persvoorlichter, is het misschien ook tijd voor het opstellen van een gedragscode: ‘Hoe gaan we als B & W democratisch om met raad en burger? Allemaal onder het motto: ‘ Problemen voorkomen is beter dan genezen’.

Inspraakavond 6 september

(B&W, it’s never too late to say sorry!) De Avond van de Raad, met voorbesprekingen en insprekers, is ook een mooie gelegenheid voor het college van B & W om excuus te maken en te benadrukken dat belanghebbenden alsnog bezwaren kunnen indienen! 6 september wordt dan ‘a day to remember’: DE WIJKSE FAIRPLAY REVOLUTIE. Wijk is al een FAIRTRADE GEMEENTE, een FAIRPLAY GEMEENTE is vele malen belangrijker, toch? Dick van den Berg (mede namens veel andere inwoners en Wijkse ondernemers) Meer lezen? (zie memo van college aan raad, 24 augustus: herijking PRS en de keuze voor Zuidwijk)  

Langbroek, 20 juni 2016.
Rond 9.00 vertrok de bus
met vandaag chauffeur Kees.
We vertrokken met regen
maar dat hield de senioren niet tegen.
Zoals altijd kwam de vraag
waar brengt de bus ons vandaag?
Bij Amersfoort gingen we rechts af.
Staphorst werd ons eerste en enige doel,
dat gaf meteen een goed gevoel.
In ’t Centrum’ werden we opgewacht
door 2 zussen in Staphorster klederdracht.
Baby’s kregen een groen dekentje
dat werd gedragen tot ongeveer 5 weken.
Kinderen droegen tot 3 jaar
kniekousen van blauw haar.
Ruitjesstof was voor een meisje,
Bloemetjesstof voor een jongen.
En rood, wit, blauw
een teken voor koningsgezindheid.
Meisjes kregen met 13 jaren gouden oorhangers om te dragen.
Een omslagmantel van 80 jaren doorstond de oorlog met gevaren.
Het lakense pak werd met hoogtij dagen
en in de week werd het gewone plunje gedragen.
4 mannen in klederdracht
en 400 vrouwen lopen nog in deze pracht.
Een mannenjasje met 18 zilveren knopen,
bretels aan manchester broeken om dagelijks in te lopen.
Reijer en Tiny werden aangekleed
als een bruidspaar uit Staphorst.
Op dezelfde dag was het gezin met een tweeling compleet.
Na een heerlijke lunch gingen we weer in de bus,
maakten we een rondrit langs mooie boerderijen en huizen.
“Lieve mensen hier ben ik trots op,”
dat was een uitdrukking van de gids.
Net zoals: “moeder de vrouw het werk doet in en bij het huis”
Na terugkomst nog een bakje leut,
nee, we kregen geen neut.
Bij terugkomst in Langbroek wacht ons nog een diner in de Toekomst.
Comité bedankt en iedereen wel thuis.  

Wijk bij Duurstede, 30 augustus 2016. Vanavond, 30 augustus, is er een inloopavond in het gemeentehuis van 19.30 - 21.30 uur over het ontwerp herijking PRS/PRV (en de Zuidwijksoap). Oorspronkelijk doel van de provincie: die wilde weten wat u van deze documenten vindt. Daarom hadden deze documenten 6 weken ter inzage moeten liggen (van 30 mei t/m 11 juli, weer mooi getimed) zodat iedereen daarop in die periode zou kunnen reageren met een zienswijze (lees: bezwaar). De provincie organiseerde in die periode tevens 2 inloopavonden, zie ook de Staatscourant van 30 mei jl. en heeft de gemeente in mei verzocht om een bekendmaking daarvan in lokale kranten en op de website.

Echter, de gemeente, die volop achter de schermen bezig was met de plannen voor 250 woningen in Zuidwijk - i.p.v. De Geer III met verlegging van de N229 - was helemaal 'vergeten' de bekendmaking te publiceren! Gevolg: praktisch niemand was met deze omwisseling in de ontwerp herijking PRS/PRV bekend of met vakantie.

Maar nu komt de exponent van onbehoorlijk bestuur:

De gemeente weigert deze procedurele fout te herstellen door alsnog te publiceren, en gaat ook (nog) niet in op de vele verzoeken van belanghebbenden/actiegroepen om Zuidwijk helemaal te schrappen, dit gezien alle protesten. In plaats daarvan heeft men gemeend dat alleen die ene inloopavond organiseren met eigen mensen (i.p.v. de provincie) met daarbij ook de presentatie van hun eigen zienswijze, toch voldoende moet zijn om de burger enig gevoel van inspraak te geven. Zie de procedureel afwijkende bekendmaking in de Wijkse Courant van 24 augustus jl.

En dat is naar de mening van velen een absolute, grove miskenning van de democratische rechten van zo'n 25000 inwoners op de (grond)wettelijke informatieplicht van de overheid! Wel een FAIRTRADE GEMEENTE willen zijn, maar geen FAIRPLAY GEMEENTE? Zou het nu niet eens tijd worden voor een echte koerswijziging in het gemeentelijk beleid?

Meer lezen over deze en andere vormen van onbehoorlijk bestuur en de Zuidwijksoap?

D.D.L.M.
(Volledige naam en adres bij de redactie bekend.)  

Cothen, 23 mei 2016. Nog 4 dagen en dan ga ik (Frank van der Linden uit Cothen) naar Cambodja, samen met De Stiho Groep en Habitat for Humanity. Wij gaan daar samen met 200 bouwhelden huizen renoveren voor arme gezinnen. Een geweldig initiatief! Bouwen in Cambodja! Wil je nog een kleine bijdrage doen? Dit kan via deze website. We gaan er iets moois van maken!

Veilige basis

Stel, je hebt geen fatsoenlijk dak boven je hoofd. Daardoor slaap je slecht en ben je vaak ziek. Daardoor kan je niet goed werken en als kind kan je daardoor niet naar school. Hierdoor is er weinig uitzicht op verbetering. Maar wat als we nu met z'n allen een klein beetje doneren zodat er wel veel mensen een goed huis hebben? Dan worden ze niet meer ziek en slapen ze goed. Dan kunnen ze wel werken en dan kunnen ze misschien wel een eigen bedrijfje aan huis starten.... Het begint met een goede veilige basis, een fatsoenlijk huis! Stel dat jij het allemaal niet had? Zou jij dan willen dat mensen een kleine donatie doen? Maak andere mensen blij, doneer een klein bedrag! 

Subcategorieën

Wij gebruiken cookies om de website te verbeteren. EU-wetgeving bepaalt dat wij u om toestemming moeten vragen. Meer weten over cookies en hoe ze te verwijderen, lees ons  privacy beleid.

  Ik accepteer cookies van deze website.
EU Cookie Directive Module Information