Wijk bij Duurstede, 29 maart 2017. Laat ik beginnen te vertellen dat ik een groot hondenliefhebber ben , ik heb er zelf per ongeluk ook 2, en vaak wat logé's erbij. Mijn minst favoriete klusje dat hoort bij het hebben van een hond, is het opruimen van hun drollen. Het zal nooit mijn hobby worden, om, laverend tussen de reeds koude drollen van andere honden, die warme van de mijne in een plastic zakje te vangen.

Gelukkig heeft de gemeente, al dan niet van de hondenbelasting, her en der bakken gezet, waardoor je niet te lang met je pakketje hoeft te lopen. Ik snap dan ook wel, dat mensen langs het fietspad, of bv aan de buitenberm van de middelweg, de zooi laten liggen.

Maar is het teveel gevraagd om op te ruimen op de smalle groenstrookjes, die langs de huizen lopen? Er staat notabene aan beide zijden een vuilnisbak. Kennelijk wel, want het ligt er bezaaid met drollen in uiteenlopende soorten en maten. Lieve dames en heren, het is geen hondentoilet, de bewoners hebben er last van. En het is gewoon fatsoenlijk om te zorgen dat anderen geen last hebben van jouw beest, nog afgezien van het feit dat het gewoon verplicht is. En waag je het dan om voorzichtig te vragen waarom zo'n drol niet wordt opgeruimd, kan je nog een behoorlijk grote mond krijgen ook. Laten we allemaal eens onze verantwoording nemen om het hier leefbaar en gezellig te houden. En lukt dat niet, mag dan alsjeblieft de BOA terugkomen? Voordat het met het warme zomerweer ook lekker gaat ruiken? Dank u.

Marlies Langhorst

Wijk bij Duurstede, 10 december 2016. Tussen de kerstwensen bij de post zat vandaag een droge brief van waterbedrijf Vitens. Meer een excuusbrief dat onze waterrijke gemeente Wijk bij Duurstede, zonder zwembad weliswaar, via Vitens, precariobelasting gaat heffen op de leidingen in de grond. Vitens geeft duidelijk aan dat men het er niet mee eens is en ook maar uitvoerder is van een besluit op dubieuze gronden. Als douceurtje kondigt men een bezwaarprocedure aan, zo houd je ambtenaren aan het werk, en deelt mee dat dit € 69,98 gaat bedragen voor de komende jaren. U is geïnformeerd.

Waarom doet de gemeente Wijk bij Duurstede dit en wacht men niet het wetsvoorstel voor een besluitvorming af ? Minister Plasterk is voornemens de precariobelasting op nutswerken af te schaffen en heeft daartoe een wetsvoorstel ingediend. Gemeenten krijgen daarin 10 jaar de tijd zodat het gemis aan inkomstenderving vanwege het afschaffen van deze precariobelasting kan worden opgevangen.

Maar in Wijk bij Duurstede gaan we het eerst nog eens invoeren, zodat wederom ambtenaren eerst de maatregel mogen uitvoeren en daarna, als het wetsvoorstel doorgaat, ze het hele zaakje mogen crediteren.

Voor de VNG staat het als een paal boven water dat als het belastinggebied verruimd mag worden, om het gemis aan precario op te vangen, er geen precario belasting op Nutsbedrijven geheven hoeft te worden.VNG deelt de mening van de gemeente Wijk bij Duurstede dan ook niet. Ik zou de gemeente Wijk bij Duurstede willen meegeven dat het soms beter is om gods water over gods akker te laten lopen en in februari 2017 de besluitvorming van de Tweede Kamer af te wachten.

Wijk bij Duurstede, 19 februari 2017. Een dezer dagen valt de nieuwe Woz-beschikking in de bus of de digitale berichtenbox van de overheid heeft een nieuw bericht voor u. De waarde van deze beschikking is bepalend voor veel heffingen. Nieuw dit jaar is dat van veel woningen de Woz waarde openbaar is. Zo ook in deze gemeente kan men via het WOZwaardeloket.nl eenvoudig de waarde van de woning bekijken en controleren of de vergelijking met gelijkwaardige woningen goed is gebeurd.

Met succes bezwaar maken

Nu het vrij eenvoudig geworden is om de Woz waarde van vergelijkbare woningen te vinden, kun je ook beoordelen of bezwaar maken loont. Uit de praktijk blijkt dat ongeveer de helft van de bezwaren wordt toegewezen en de waarde werd verlaagd. De Woz waarde is van groot belang voor de hoogte van een groot aantal andere belastingen, nl. de Onroerende Zaak Belasting(Ozb), waarover straks meer; waterschapsheffing; bijtelling van het eigenwoningforfait voor de inkomstenbelasting.; schenk- en erfbelasting. In de gemeente Wijk bij Duurstede wordt gemiddeld € 391 aan OZB betaald, in 2016 was dat 8,4% meer dan het jaar daarvoor en overschreed daarmee fors de landelijke norm. De totale woonlasten, inclusief rioolheffing en afvalstoffenheffing stegen daarmee 5% ten opzichte van het jaar 2015. (Bron: Vereniging Eigen Huis).

Additionele en onterechte inkomsten gemeente Wijk bij Duurstede

Nu de OZB voor 2017 bijna gelijk is gesteld aan die van 2016 en de gemeente WbD daarmee wederom de één na duurste gemeente is in de provincie Utrecht, zullen er vragen gesteld moeten worden over de hoogte hiervan en bijkomende belasting in de vorm van precario op ondergrondse leidingen. De ontsnappingsroute voor de gemeente Wijk, om niet als allerduurste gemeente uit de bus te komen, is het niet opnemen van deze precario op ondergrondse leidingen in de overzichten van gemeentelijke woonlasten. De feitelijke woonlasten zijn dus hoger dan de bedragen op de aanslag.

Vanuit de historie werd de OZB in Wijk bij Duurstede verhoogd omdat men in 2015 een begrotingstekort had van € 200.000 en dit middels de Ozb verhaalde op de inwoners. Daarnaast is het gebruikelijk om bij een stijgende huizenprijs de OZB juist te verlagen en omgekeerd. Met de wetenschap dat de huizenprijzen gemiddeld met 20% zijn gestegen vanaf 2013 en de financiën van de gemeente nu op orde zijn (er wordt zelfs gesproken over meevallers), is het opmerkelijk en niet te rechtvaardigen waarom in deze gemeente er bovenmatig geld wordt opgehaald bij de inwoners. Dan kan het niet anders dan dat de gemeente Wijk op een te grote voet leeft.

Wijk bij Duurstede, 18 november 2016. Edwin is een zeer betrokken persoon binnen Hockey Club Dorsteti, hij zet zich voor volle 100% in om zijn trainingen in goede banen te leiden, zijn teams te motiveren en te coachen zodra hij maar even tijd heeft. Zo ook voor de meisjes D1!

Wat maakt Edwin nou zo bijzonder?

Het is zijn passie en club bevlogenheid, Edwin volgt scholing en heeft diverse opleidingen gedaan om te mogen optreden als trainer en lijn coördinator. Verder probeert hij altijd bij de wedstrijden aanwezig te zijn om in dit geval zijn meidenteams aan te moedigen en te coachen. Ook is Edwin niet te beroerd om extra trainingen te geven buiten de reguliere trainingen om. De meiden van de D1 en andere D teams krijgen bijvoorbeeld op hun eigen verzoek iedere woensdagmiddag extra techniektraining, omdat ze dat graag willen. Weer of geen weer, Edwin staat klaar voor ze!

Topper!

De teams die hij traint en ook alle andere leden binnen de club kunnen altijd bij Edwin terecht wanneer ze vragen hebben of gewoon een praatje willen houden. Dit is in het kort wat Edwin zo bijzonder maakt. Wij als Club zijn dan ook heel erg blij met Edwin en hopen dan ook dat hij nog heel lang bij onze vereniging zal zijn. 

Subcategorieën

Wij gebruiken cookies om de website te verbeteren. EU-wetgeving bepaalt dat wij u om toestemming moeten vragen. Meer weten over cookies en hoe ze te verwijderen, lees ons  privacy beleid.

  Ik accepteer cookies van deze website.
EU Cookie Directive Module Information