Wijk bij Duurstede, 26 april 2017. De omstreden precariobelasting voor ondergrondse leidingen wordt afgeschaft na een overgangsperiode van 5 jaar, kopten vele nieuwssites in februari 2017. Drinkwaterbedrijven zoals Vitens en energienetwerkbedrijven zijn blij met de afschaffing van deze ondoorzichtige en ongewenste belasting. Even googlen naar de bronnen van deze berichten en bij de site van Vitens valt te lezen dat in hun verzorgingsgebied vier andere gemeentes zijn die vrijelijk een bedrag heffen op waterleidingen in de grond. Vrijelijk, gemeente Wijk blijkt excl. de naheffing het hoogste bedrag binnen te harken per aansluiting.

Onbegrijpelijk

De verantwoordelijke wethouder van PCG ligt het besluit om belasting te heffen op leidingen in de grond toe in het AD. Als wethouder voert hij een regeling uit die bedacht is door het voorgaande college met de VVD. Citaat over de invoering van de regeling: ‘ik zat in de oppositie toen die (de precarioheffing) is vastgesteld en heb tegengestemd’. Maar dezelfde PCG partij dient eind 2015 een motie in voor het heffen van precario bij Stedin, de inwoner betaalt er toch al voor, komt alleen niet in de gemeentekas. Met dit besluit houdt PCG wel het systeem van belastingheffing op nutsvoorzieningen in stand en wijkt daarmee af van haar eerder ingenomen standpunt. En zo geschiedde het dat ook belastingheffing op drinkwater, een eerste levensbehoefte die principieel vrijgesteld moet zijn van heffingen, zijn doorgang vindt onder leiding van de PCG.

Motie van D66 eind december 2016

In deze motie wordt verzocht om lastenverlichting. De raadsleden zijn het hier roerend mee eens en deze motie wordt ook unaniem aangenomen in december 2016. Het CDA doet ook zijn zegje en merkt op dat ze hebben zitten slapen, ze dachten dat het om 20€ jaarlijks ging. Een SP raadslid gaat in een blogje schrijven dat het aan het salaris ligt van de grootverdieners bij Vitens, flauw om zo de aandacht af te leiden van het feit dat Nuts voorzieningen helemaal niet belast moeten worden. Heeft dat raadslid zich afgevraagd waarom KPN en Reggefiber, toch twee grote commerciële bedrijven(met dito topsalarissen), geen precario hoeven te betalen voor alle glasvezelkabels in de Wijkse klei?

Sluiproute VVD

En de VVD? Die is de oorzaak van de huidige situatie. Van oudsher is deze partij tegen een verhoging van de OZB en ging in 2013 over tot het opleggen van precario. Er zit een norm aan de OZB en de gemeente Wijk staat al op nummer 2 in de ranglijst van hoogste OZB heffer in de provincie Utrecht. Een sluiproute was wenselijk om de gemeentelijke begroting sluitend te krijgen. Door middel van deze precarioheffing werd het tekort aangevuld zonder de OZB te verhogen en in eerste instantie niet zichtbaar voor ingezetenen omdat Vitens de rekening voldeed. Heel ondoordacht, er volgt een rechtszaak en Vitens legt de rekening gewoon terug bij de inwoners van de gemeente. U leest het goed, Gemeente Wijk en waterbedrijf Vitens voeren rechtszaken en u als inwoner, die geen partij is en geen bezwaar kan aantekenen, betaalt de rekening.

Wie is nu de Sjaak?

In de definitieve begroting 2017 en de meerjarenbegroting 2018-2020 valt te lezen dat een bedrag € 350.000 jaarlijks bij de baten is opgevoerd aan precario (Vitens’aandeel). Zowel de huiseigenaar als de huurders van de gemeente Wijk bij Duurstede worden de komende 5 jaar onterecht benadeeld. Of je nu weinig of veel verdient, weinig water verbruikt of veel, iedereen mag 70€ jaarlijks aan belasting betalen.

College neemt daarmee toch wel een heel apart standpunt in om deze heffing door te zetten en de motie is niet meer dan een wassen neus gebleken. Resumerend:: - Vanaf 2004 wil de overheid dat deze precario op netwerken van Nuts bedrijven wordt opgeheven,

  • De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is het hier mee eens
  • Het wetsvoorstel van Plasterk om het nu binnen 5 jaar af te bouwen is goedgekeurd
  • Voor de commerciële telecommunicatienetwerken in de grond geldt helemaal geen precario.
  • Gemeente Wijk bij Duurstede is in het verzorgingsgebied van Vitens, de grootste aanbieder, één van de vijf gemeentes die precario heft op waterleidingen in de grond. En niet in de laatste plaats:
  • De gemeente Voorst (één van die andere vijf precarioheffende gemeentes op waterleiding) gaat de doorberekende precariobelasting van Vitens volledig compenseren, de gemeenteraad heeft 6 februari 2017 daar unaniem een besluit over genomen.

Mag ik nog wat verwachten van een gemeente die als slogan “Liefde aan het water” hanteert?


Wij gebruiken cookies om de website te verbeteren. EU-wetgeving bepaalt dat wij u om toestemming moeten vragen. Meer weten over cookies en hoe ze te verwijderen, lees ons  privacy beleid.

  Ik accepteer cookies van deze website.
EU Cookie Directive Module Information