Wijk bij Duurstede, 22 juni 2017. De feestweek van het Anker kende vanochtend een vervolg op de officiële opening door burgemeester Poppens en wethouder Kosterman. Bij die opening lag de nadruk op de nieuwbouw en het bijzondere onderwijsconcept, vanochtend om half negen waren kinderen en ouders van het Anker, peuterspeelzaal en BSO aanwezig bij de symbolische opening van de speeltoestellen.

Toestellen

De directie wilde dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan, de toestellen werden geschonken door de ouderraden. Na het aanwijzen van vrijwillige ouders en de belofte van waterijsjes na afloop, knipte Lissa onder luid applaus de strikken door. Morgen wordt er nog een feest gegeven voor de leerlingen, kinderen van de peuterspeelzaal en de BSO

Wijk bij Duurstede, 13 mei 2017. Op woensdag 10 mei vertrokken vijftien leerlingen en drie begeleiders richting Grundschule Sittensen in Sittensen, een plaats nabij Hamburg. Heel spannend, want Engels is de voertaal tijdens deze uitwisseling. Op zich ook niet het grootste probleem voor onze leerlingen, omdat ze vanaf groep 1 al Engelse les krijgen op De Horn.

Spannend

Ook spannend omdat ze logeren bij gastgezinnen. Ze worden door de gastouders helemaal in de watten gelegd. Het thema van deze ´exchange´is healthy food. De kinderen hebben gekookt en het Altonaer museum bezocht in Hamburg. De kinderen hebben de tentoonstelling “Wer bist Du? Was isst Du?” bezocht. Wie ben je, wat eet je ? De uitwisseling organiseren we nu al voor de zevende keer. Ook dit keer was het een groot succes. Op woensdag 17 mei komen de Duitse kinderen in Wijk bij Duurstede. Dan verzorgen de collega´s van onze school het programma. Voor sommige ouders was het niet gemakkelijk om hun kinderen vier dagen te moeten missen. Gelukkig kregen ze een dagelijkse update via whatsapp. Op zaterdagmiddag stonden de ouders klaar om de kinderen weer in de armen te kunnen sluiten. Meer foto's zijn te zien in het fotoarchief.

Wijk bij Duurstede, 19 juni 2017. Afgelopen donderdag is meester Bert van groep 8 geslaagd voor zijn schoolleidersopleiding. Hij kan zijn rol als adjunct nu met nog meer verve vervullen. Daarnaast zijn ook de leerlingen van groep 8 'geslaagd'. Zij hebben hun eindtoets heel goed gemaakt en gaan met mooie adviezen naar het Voortgezet Onderwijs. Reden genoeg dus om vrijdag op basisschool De Werkschuit de vlag uit te hangen.

Wijk bij Duurstede/Cothen/Langbroek, 17 april 2017. Op dinsdag 11 april was de praktijkproef voor de Wijkse scholieren van de groepen 7. De routes waren met rood en blauw gekleurde pijlen uitgezet. Route ROOD startte vanaf school De Horn en route BLAUW startte van de school Het Palet. Er waren controleposten langs de route bemand door ouders en vrijwilligers om te zien of de kandidaten geen verkeersfouten maakten. In Wijk bij Duurstede zijn de knelpunten Peperstraat (niet fietsen) en de kruispunten Veldpoortstraat / Singel en Steenstraat / Zandweg moeilijke situaties voor de kandidaten. Het niet fietsen in de Peperstraat was niet door alle kandidaten goed begrepen, er was helaas iemand die daar in de fout ging. De leerlingen van school ’t Baken hebben het dit jaar het beste gedaan. De 5 scholieren Anouk, Chiara, Dean, Lars en Mexx hebben zowel het schriftelijk als het praktijkexamen foutloos gemaakt. Ook groep 7b van de Wegwijzer heeft het goed gedaan, de 3 leerlingen Etienne, Simon en Siem maakten een foutloos schriftelijk examen, helaas maakten ze kleine foutjes bij de praktijkproef. Ook op school de Horn had Jill bij het schriftelijk geen fouten gemaakt. Alle andere leerlingen van de Wijkse scholen zijn op één na geslaagd voor het verkeersexamen. Gefeliciteerd jullie allemaal!

Cothen en Langbroek

Op woensdag 12 april vond het praktijk verkeersexamen in Cothen & Langbroek plaats. Daar fietsten ca. 60 leerlingen een parcours van Cothen naar Langbroek en weer terug. De leerlingen uit Langbroek startten vanaf de school met de Bijbel richting Cothen en de leerlingen uit Cothen startten vanaf de St. Carolusschool richting Langbroek. Langs dit parcours waren 6 controleposten. Een moeilijk punt was het oversteken van de Doornseweg bij de bushalte, daar zijn alle kandidaten netjes afgestapt en met de fiets aan de hand het zebrapad overgestoken. De beste kandidaat van Cothen is Wessel van de St. Carolusschool die zowel het schriftelijk als het praktijkexamen foutloos heeft gemaakt. Maar ook in Langbroek is er Johannes van de school met de Bijbel die net zo foutloos zijn examen had gedaan. Alle andere deelnemers in Cothen en Langbroek zijn voor het verkeersexamen geslaagd. Ook jullie allemaal van harte gefeliciteerd.

Goed geoefend

Het examen comité van VVN kreeg de indruk dat er door de leerlingen goed was geoefend. Om leerlingen van de basisscholen vertrouwd te maken met het verkeer is oefening en begeleiding door de ouders/verzorgers absoluut noodzakelijk. Scholieren die na de basisschool naar het middelbaar onderwijs gaan, moeten vaak langere afstanden met de fiets afleggen, het verkeersexamen in groep 7 is een basis. Om er van uit te gaan dat ze dit veilig kunnen en blijven doen en niet alleen een keertje tijdens het examen, is oefening en begeleiding onontbeerlijk. Veilig Verkeer Nederland ziet hier toch echt een taak van de ouders/verzorgers om hier meer aandacht aan te besteden. Jammer was dat er door de organisatie op het laatste moment nog richtingsbordjes moesten worden opgehangen, omdat anderen (jeugd) deze hadden verwijderd. Gelukkig heeft niemand van de kandidaten daar enig nadeel van ondervonden.

Dank aan vrijwilligers

Veilig Verkeer Nederland afdeling Wijk bij Duurstede / Cothen en Langbroek bedankt alle vrijwilligers die de controleposten hebben bemand en mee hebben geholpen met het nakijken van het theorie examen. Ook dank aan de scholen en de gemeente Wijk bij Duurstede de Politie voor hun medewerking, zonder die hulp hadden wij dit verkeersexamen niet opnieuw, zoals elk jaar succesvol kunnen organiseren.

Subcategorieën

Wij gebruiken cookies om de website te verbeteren. EU-wetgeving bepaalt dat wij u om toestemming moeten vragen. Meer weten over cookies en hoe ze te verwijderen, lees ons  privacy beleid.

  Ik accepteer cookies van deze website.
EU Cookie Directive Module Information