Wijk bij Duurstede, 6 oktober 2017. De eerste parenserie van het nieuwe seizoen is gespeeld. Het was vuurwerk in de laatste wedstrijd en de stand na 4 wedstrijden werd volledig op zijn kop gezet. Arnold Pastoors en Arno Lodder zijn de winnaars geworden van deze serie. In de B-lijn trokken Tjipke Hofker en Frits Derksen aan het langste eind en zij keren daarmee terug in de A-lijn. Die promotie werd ook bereikt door Yvonne en Bert Heerikhuizen, Ditty Verschoor en Adri Vergeer en Lies van Koevorden en Evelien Brocken.

Manche in ruiten/klaver of 3SA

Als er een manche gespeeld kan worden in klaver of ruiten dan moet je dat op 5-niveau bieden en maken. Zonder overslagen scoor je dan 400 punten als je niet kwetsbaar bent en 600 punten als je dat wel bent. In heel veel gevallen is het echter mogelijk om de manche ook te maken in 3SA. Dat verdient om 2 redenen de voorkeur. Ten eerste omdat de score zonder overslagen dezelfde is , maar je hoeft dan wel 2 slagen minder te maken, dus de kans op down gaan is kleiner. Ten tweede omdat overslagen extra punten opleveren. In een parenwedstrijd zal je dan beter scoren.

Spel 11

Noord/Zuid hebben een fit in klaver en ruiten. De handen zijn dermate goed dat er zelfs slem in zit. Dat werd echter door niemand geboden Bij de beoordeling of er in 3SA kan worden geparkeerd zullen de renonce van Zuid in schoppen en de singleton van Noord in harten een remmende factor zijn geweest. Zeker bij bridgers die nog niet zo lang geleden de bridgecursus hebben gedaan. Dit is heel duidelijk te zien bij vergelijking van de A-lijn met de B-lijn. In de B-lijn was er niemand die 3SA bood en in de A-lijn bijna allemaal. Het bieden kan als volgt plaats vinden. Zuid opent met 1 ruiten en Noord biedt 1 schoppen. Zuid moet nu zijn mooie hand aangeven en biedt 3 klaver. Noord kan nu de 4e kleur conventie hanteren en biedt 3 harten. Dat vraagt aan Zuid of er verdediging in harten is. Zo ja, dan mag 3SA worden geboden. Wanneer Zuid geen 3 klaver biedt, maar 3 ruiten dan geeft die de 6-kaart aan. Dan wordt het lastiger om bij 3SA te komen.

Spel 16

Hier hebben Oost/West een fit in ruiten en voldoende punten voor de manche. In de A-lijn zat iedereen keurig in 3SA, maar in de B-lijn bood de helft de manche in ruiten. Dat ging helaas 1 down, terwijl 3SA met overslagen werd gemaakt. In het bieden kan het veel verschil uitmaken wat Noord doet na de opening van 1 ruiten door West. Wanneer die past dan zullen Oost/West in 3SA uitkomen. Maar hoe gaat het wanneer Noord (niet-kwetsbaar tegen kwetsbaar) een volgbod geeft van 2 klaver? Oost zal dan een negatief doublet geven (4-kaart harten en/of schoppen). West zal dan springen naar 3 harten om de prachtige hand aan te geven en de vierkaart in die kleur. Oost weet dan dat er geen fit is in de hoge kleur en staat voor de vraag om 3SA te bieden of 5 ruiten. De verdediging tegen klavers is voor Oost minimaal niet wetende dat West klaver aas heeft.

Conclusie: voor de beginnende bridger is dit nog geen a.b.c. Wellicht is het handig om hier in workshops aandacht aan te besteden.

Uitslag

A-lijn

 1. Arnold Pastoors en Arno Lodder, 70.83%
 2. Wilma Roeleveld en Henk Aardoom, 68.75%
 3. Diana Vroegindewey en Rina Slagmolen, 66.67%
 4. Arna van Schijndel en Theo Roeleveld, 54.17%
 5. Tiny Hunefeld en Jose Koldenhof, 52,01%

B-lijn

 1. Yvonne en Bert Heerikhuizen, 68.33% (waardig afscheid, ze gaan verhuizen)
 2. Tjipke Hofker en Frits Derksen, 66.57%
 3. Gerda Fraza en Peter Perdon, 63.06%
 4. Henriette en Herman Veenendaal, 56.11%
 5. Adri Verwaal en Jan Everts, 55.69%
 6. Lies van Koevorden en Evelien Brocken, 54.03%
 7. Anja Lucassen en Elly Everts, 53.61%
 8. Riet Metzlar en Hilda van Reenen, 50.32%
 9. Luus en Ad Wesseling, 50.21%

De anderen scoorden lager

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha