Wijk bij Duurstede, 3 november 2017. WijQuest is een vakoverstijgend project voor leerlingen van vmbo-tl, leerjaar 3 van Revius Wijk voor de vakken aardrijkskunde, economie en geschiedenis, waarbij zij onderzoek gaan doen; een ‘Quest’, op historisch, sociaal-economisch of sociaal-geografische gebied in Wijk bij Duurstede (vandaar de naam ‘WijQuest’).

Projectmatig werken

Doel is voor de leerlingen de begrenzing van de afzonderlijke vakgebieden te laten verdwijnen en hen projectmatig te laten werken binnen het domein Mens en Maatschappij. In vier dagen werd vanaf 26 oktober jl. gewerkt aan de voorbereiding, uitvoering en presentatie van een onderzoek binnen een historisch, sociaal-economisch of sociaal-geografisch thema over Wijk bij Duurstede.

Onderwerpen

Om informatie te vinden gingen leerlingen naar de VVV, de gemeente of interviewden ondernemers of deskundigen over een bepaald onderwerp. Leerlingen konden kiezen uit een vast aantal ‘Wijkse’ onderwerpen, bijvoorbeeld: ‘Hoe is de leefbaarheid in de Horden?’, ’Hoe werkt het gemeentebestuur?’, ‘Zijn Tiny Houses een oplossing voor jongerenhuisvesting in Wijk?’.

Kerndoelen

Belangrijke vakoverstijgende kerndoelen als samenwerken, plannen, reflecteren en presenteren staan aan de basis van dit project. Op 31 oktober jl. waren de presentaties van de thema’s. De leerlingen kwamen met bijzondere conclusies: 75% van de ondervraagde volwassenen in Wijk wist niet te noemen uit welke tijd Dorestad stamt, velen noemden de 16e en 17e eeuw. Verder kwam men er door WijQuest achter dat de oude mavo (Steenstraat) binnenkort gesloopt wordt voor een nieuwbouwproject. Woningstichting Volksbelang werd gevraagd naar jongerenhuisvesting en het Regionaal Historisch Centrum kreeg bezoek om diverse geschiedenis vragen te beantwoorden. Bij vluchtelingenwerk kregen de leerlingen het idee om vluchtelingen op onze school mee te laten draaien in een aantal lessen. Er is hard gewerkt door alle leerlingen!

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha