Wijk bij Duurstede, 12 oktober 2017. Op dinsdag 10 oktober jl. ontvingen alle 17 oud-g31 leerlingen het zogenaamde FCE-diploma tijdens een feestelijke bijeenkomst, waarbij ook ouders, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s aanwezig waren. De leerlingen volgden de eerste drie schooljaren tto onderwijs op Revius Wijk en sloten dit in juni af met het Cambridge examen. De laatste drie schooljaren ronden zij af op Revius Doorn.

Extra examens

Tto-leerlingen volgen het normale Nederlandse curriculum. Zij doen mee aan het Nederlandstalige eindexamen en behalen een regulier VWO-diploma. Daarnaast kunnen zij met extra examens aantonen dat ze het tto-curriculum succesvol doorlopen hebben. Daarmee hebben zij meer kansen bij aanmelding bij een internationale universiteit en op de internationale arbeidsmarkt. Revius Wijk heeft het keurmerk tto-juniorschool. Met het examen First Certificate of English (FCE) wordt getoetst of de leerlingen minimaal niveau B2 van het Europees Referentie Kader (ERK) bereikt hebben. Deze toets vindt zowel mondeling als schriftelijk plaats. In totaal wordt op vijf onderdelen getoetst. Alle leerlingen hebben voor het examen een A of een B gehaald.

Trots

Het spreekt voor zich dat Revius Wijk erg trots is op deze oud-leerlingen. Wij wensen hen een succesvolle afronding van hun opleiding in Doorn!

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha