Wijk bij Duurstede, 12 oktober 2018. Dat was het IPC thema dat op De Horn enkele weken centraal stond in de groepen 7 en 8. In de vorige eeuw heeft Nederland twee keer te maken gehad met ernstige wateroverlast. Eén keer in 1953 'de watersnoodramp' in Zeeland en in 1995 het hoge water in de Bommelerwaard.

IPC

Het International Primary Curriculum (IPC) is ontwikkeld voor het basisonderwijs, waarin leren centraal staat. Kinderen leren optimaal door boeiende, actieve en zinvolle lessen. 'Nederland waterland' is één van de thema's. Per schooljaar staan er enkele thema's centraal.

Dijken

Hoe ziet een dijk eruit? Hoe ziet een dijklichaam eruit? Waarom is langdurige droogte gevaarlijk voor de stabiliteit van de dijk? De rol van gras op een dijk? Een dijk kan ook zeker een interessant onderwerp zijn.

Veldwerk

Op donderdag 11 oktober hebben de kinderen op uitnodiging van Waterschap 'Stichtse Rijnlanden' een bezoek gebracht aan de 'Beermuur' in Wijk bij Duurstede. Een verdedigingswerk in oorlogstijd en de beschermer van de stad bij hoog water.

Verhoefslagpalen

Bewoners van de dijk waren honderden jaren geleden onderhoudsplichtig. Zij kregen een dijkvak toegewezen dat vroeger door hen onderhouden moest worden. Dit werd aangegeven door zogenaamde 'verhoefslagpalen'. Veel van deze palen zijn weggehaald. Enkele verhoefslagpalen zijn in Wijk bij Duurstede nog te zien in de Dijkstraat. Ze worden nu gebruikt als 'anti parkeerpalen'. Verhoefslagpalen zijn nu niet meer nodig, omdat het waterschap de onderhoudstaak heeft overgenomen.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha