Wijk bij Duurstede, 19 januari 2018. Op 18 december 2017 stelde de VVD schriftelijke vragen over de beloning bij beperkte vuurwerkschade/ c.q. vernielingen tijdens oud en nieuw die op 16 januari door wethouder Marchal werden beantwoord en sinds 19 januari zijn te lezen op de website van de gemeente.

 1. Heeft u kennis genomen van het bericht in de Wijkse courant van 13 december over het belonen van strafbare feiten en slecht gedrag rond oud en nieuw voor een gemaximeerd bedrag van EUR 5.000,00?
  • Antwoord: Ja zeker, de krant heeft wethouder Hans Marchal speciaal voor dit artikel geïnterviewd. Genoemd uitgangspunt was echter niet een gemaximeerd bedrag van EUR. 5000,- maar een schadebedrag dat onder de EUR 10.000,- moest blijven.
 2. Is het juist dat in de krant staat aangegeven dat dit bericht afkomstig is vanuit ons college?
  • Antwoord: Klopt.
 3. Wat is de achterliggende gedachte dat wij met publiek (belasting)geld met een dergelijk voorstel komen?
  • Antwoord: De afgelopen jaren was er steeds sprake is van substantiële schade tijdens de jaarwisseling. Het repareren van die schade is sowieso verloren geld. Het leek nuttiger en goedkoper om jongeren via een vorm van beloning voor goed gedrag te verleiden om mee te helpen schade en overlast te voorkomen.
 4. Heeft u dit plan met justitie en politie besproken? En wat is vervolgens hun reactie hierop geweest?
  • Antwoord: De problematiek rond de jaarwisseling is net als andere jaren vooraf uitgebreid met politie besproken. Daarbij is ook input geleverd vanuit het Wijkteam en Wijk Schoon en zijn evenals vorig jaar diverse preventieve maatregelen getroffen, zoals het afsluiten van prullenbakken en verzamelcontainers. Het voorstel voor een beloning is niet apart met de politie besproken, maar het past goed in het totale pakket aan maatregelen om overlast en schade te voorkomen.
 5. Vind u niet dat het geld beter besteed kan worden aan inwoners die afhankelijk zijn van zorg of een te laag inkomen hebben om ook fijne feestdagen te kunnen vieren?
  • Antwoord: Dit geld is gereserveerd voor het herstellen van de vuurwerkschade. Het doel was “hoe kunnen we met zo weinig mogelijk maatschappelijke kosten overlast en schade beperken”. Om dat te bereiken hadden we de medewerking van de jongeren nodig. Gelet op de beperkte schade die nu bekend is, lijkt het er op dat dit gelukt is.
 6. In hoeverre is dit plan überhaupt verdedigbaar naar de Wijkse belastingbetaler?
  • Antwoord: Het is onze taak om het (belasting)geld zo doelmatig mogelijk te besteden. Het college besteedt het geld liever aan iets nuttigs voor jongeren dan aan schade of overlast. Binnen het bestaande budget snijdt het mes dan aan twee kanten: positief voor de jongeren en positief voor de andere mensen uit Wijk.

Lees ook:

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha