Wijk bij Duurstede, 19 januari 2018. Op 30 november 2017 stelde de SP schriftelijke vragen over de bermen in het buitengebied die op 16 januari door de wethouder Marchal werden beantwoord en sinds 19 januari zijn te lezen op de website van de gemeente.

  1. Erkent het college dat de huidige manier van het bermbeheer (opvullen gaten) weinig effectief is?
    • Antwoord: De huidige manier van het bermbeheer is niet de meest optimale manier maar ook zeker niet slecht of ineffectief. Met het plan van aanpak bermonderhoud, dat in 2013 is vastgesteld, is reeds een verbeteringsslag doorgevoerd. Nadat er jaren lang minimaal bermonderhoud werd uitgevoerd zijn over een periode van 4 jaar (2018 wordt het laatste jaar) alle bermen in de gemeente verlaagd om de waterafvoer te verbeteren en zo meer schades te voorkomen. Bij de wegen in het buitengebied wordt sinds 2014 steeds meer met Grauwacke (een licht gebonden puin/leemmengsel) aangevuld, dit mengsel is waterafstotend en zorgt ook voor betere waterafvoer en samenhang van de puinberm dan het eerder gebruikte, ongebonden, metselwerkpuin. Na deze inhaalslag wordt overgegaan naar een 5-jaarlijkse cyclus om alle bermen structureel laag te houden. De onderhoudskosten van puinbermen zijn erg laag en makkelijk uit te voeren. Nadeel is echter de natte periode van het jaar, dan zijn de bermen gevoeliger voor schade, hoewel dit al wel flink is verbeterd ten opzichte van de eerdere werkwijze. In het plan van aanpak bermen is ook de optie van grasbetontegels uitgewerkt en doorgerekend. De aanleg hiervan bleek vier keer zo duur als toepassen Grauwacke en, hoewel er veel minder onderhoud nodig is, zijn ook de onderhoudskosten veel hoger. Vanuit kostenoogpunt is daar toen niet voor gekozen.
  2. Worden er in andere gemeenten inmiddels succesvollere methoden toegepast?
    • Antwoord: Het toepassen van grasbetontegels, gefundeerd op een (betongebonden) funderingslaag, met een grote steunrug erachter wordt regelmatig toegepast en laat meestal goede resultaten zien. De optimale werkwijze hierin is dat deze constructie gelijktijdig met de wegconstructie zelf wordt aangelegd zodat er 1 constructief geheel ontstaan. Als er daarbij dan ook nog voldoende gronddekking achter de steunrug is, dan is deze constructie succesvol. Als dit in mindere mate aanwezig bestaat de kans dat de grasbetontegels gaan wijken van het asfalt en er kieren ontstaan die voor de fietsers gevaarlijk zijn. Een voorbeeld waar dit gebeurt is de Amerongerwetering. Hier blijven de grasbetontegels wijken en dit zorgt voor hoge, jaarlijkse onderhoudskosten. Het andere alternatief, toepassen van bermbeton, is ook een goede oplossing, maar zorgt voor de dezelfde problematiek dat er een kier kan ontstaan tussen asfalt en het beton bij onvoldoende steun achter de verharding en kan niet worden toegepast als er kabels en leidingen in de berm aanwezig zijn. De conclusie is eigenlijk dat om een succesvolle oplossing te krijgen, er overal maatwerk nodig is waarbij vooral gekeken moet worden naar de omstandigheden zoals ondergrond, omgeving, gebruik en aanwezigheid obstakels (bomen, kabels e.d.).
  3.  Op de Langbroekerdijk is dit jaar een strook met grasbetontegels aangelegd. Dit ziet er nog strak uit. Kan dit niet op veel meer plekken gebeuren? Deze aanpak is structureel toch beter en wellicht ook goedkoper?
    • Antwoord: De strook met grasbetontegels op de Langbroekerdijk is een pilotproject om te zien hoe deze constructie zich houdt. Deze ervaringen worden meegenomen in de voorbereidingen naar het nieuwe wegenbeheerplan (2019-2022). De ervaring met dit pilotproject zijn tot nog toe erg goed. Helaas is deze constructie niet overal toepasbaar (zie vraag 2), maar er zijn zeker plekken waar deze constructie een goede, constructieve oplossing biedt en die worden in kaart gebracht. Bij de overige bermen wordt nog gezocht naar de beste constructieve oplossing. Samen met het wegenbeheerplan zal ook een plan van aanpak bermen opgesteld worden. Hierin zullen ook de aanlegkosten en de onderhoudskosten worden meegenomen om te bepalen wat, onder aan de streep, nu de beste (en goedkoopste) oplossing zal zijn.

Lees ook:

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha