Wijk bij Duurstede, 19 januari 2018. De PCG diende op de raadsvergadering van afgelopen dinsdag een motie in om de gemeente Wijk bij Duurstede aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie. Deze motie werd raadsbreed ondersteund en wethouder Marchal zal de motie uitvoeren.
 

Wat is de Statiegeld-alliantie?

De initiatiefnemers komen uit alle geledingen van de Nederlandse en Vlaamse samenleving, het zijn organisaties niet alleen uit de milieusector, ook bedrijven, lokale overheden en verenigingen die de hoeveelheid kleine Pet flessen en blik in het milieu willen verminderen. In de optiek van de ondersteuners is het invoeren van statiegeld hierop de juiste strategie voor afvalreductie.

Ergenis zwerfafval 

In de gemeente is de ergernis over het zwerfafval groot, het blijft dweilen met de kraan open ook met goedbedoelde acties van Wijk Schoon Gewoon. Door aan de bron te werken met statiegeld worden mensen geprikkeld tot meer recycling is de gedachtegang. Voor de gemeente betekent minder zwerfafval minder opruimkosten in de openbare ruimte en wordt het woongenot verhoogd. 

Statiegeld 

Doordat meerdere gemeentes zich aansluiten bij dit initiatief wordt de druk op de regering om statiegeld in te voeren op kleine blikjes en Pet flesjes groter en zal de Tweede Kamer zich moeten uitspreken of deze statiegeldregeling
de juiste manier is om zwerfvuil tegen te gaan. Met de nu in gang gezette lobby zal blijken of de belofte van de regering om 'het meest groene kabinet ooit' te worden, opgewassen is tegen o.a. supermarkten die aanhikken tegen de hoge kosten van de invoering hiervan. Het Haagse zal op 15 maart hierover debatteren aan de hand van het onderzoek naar statiegeld.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha