Het doel van ditiswijk.nl is primair de verslaggeving van de actualiteiten in de gemeente Wijk bij Duurstede. Wij maken onderscheid tussen ingezonden brieven en redactionele artikelen. Ingezonden brieven en berichten afkomstig van vertegenwoordigers van de lokale politieke partijen worden geplaatst in de categorie 'politiek', mits de inhoud ervan past binnen het beleid van ditiswijk.nl. Ingezonden stukken m.b.t. politiek worden voorafgegaan door deze introductie. Hiermee is duidelijk dat de inhoud van het stuk de visie is van de betreffende partij en niet van de redactie. De redactie van ditiswijk.nl wil hiermee haar neutrale invalshoek waarborgen.

Wijk bij Duurstede, 12 januari 2018. Als enige partij in de gemeenteraad was de SP vanaf het begin zeer kritisch bij de onderzoeken naar de ambtelijke fusie met Houten en Toekomstblik. Na beantwoording van schriftelijke vragen ziet de partij in dat hun opstelling terecht was. “Andere partijen vonden dat we niet zo moesten zeiken en kwamen achteraf met moties van wantrouwen. Jammer dat ze ons nooit steunden aan de voorkant. Als we nu lezen hoeveel tijd er in gestoken is. Daar hadden mooie andere zaken van opgepakt kunnen worden”, verzucht Jan Oechies, de SP-fractievoorzitter.

In opdracht van de gemeenteraad heeft het Wijkse college de twee onderzoeken de laatste maanden en jaren uitgevoerd. Bij meerdere vergaderingen vroeg Oechies naar een verantwoording van de uren. “De raad kan namelijk zeggen dat ze deze onderzoeken willen. Dan moeten ze ook erkennen dat daar uren aan besteed worden, die niet aan andere zaken besteed kan worden. Omdat wij ook achteraf ons als enige partij druk over maakte, hebben we er maar schriftelijke vragen van gemaakt. We wilden wel weten hoeveel uren er aan besteed zijn”, aldus de fractievoorzitter.

De SP-ers schrokken van het aantal. Aan Toekomstblik is in totaal meer dan 1000 uren gaan zitten en met de ambtelijke fusie waren er zelfs meer dan 3000 nodig. Oechies; “Vanaf het begin hebben wij gezegd dat we piketpaaltjes zouden slaan. Een hiervan is dat we toen al wilden weten hoeveel tijd er in ging zitten. Dat kon niet aangegeven worden. Toch wilden de andere partijen dit onderzoek. Wij moesten niet zo zeuren. Nu hebben we tenminste de waarheid ingezien. Hopelijk leert de raad dat we na moeten denken voordat we wederom zulke grote onderzoeken doen.”

De fractieleider stoorde zich bij de behandeling van de onderwerpen enorm aan partijen die opeens riepen dat er iets van de onderzoeken deugde. “De oppositie kwam achteraf met hun tranentrekkerij. Pas achteraf klaagde zij opeens en kwamen ze met moties. Had vanaf het begin naast ons gestaan, denk ik dan. Want zelfs met vijf zetels konden we niet op tegen de meerderheid.”

Dat het college er uiteindelijk in slaagde om van de andere kosten terug te dringen van de 500 duizend die begroot was, naar rond de 180 duizend is voor de SP als een doekje voor het bloeden. “Dat is mooi, laat dat duidelijk zijn. Maar met al die ambtelijke uren die er dankzij de raad in deze projecten is gestopt, is het jammer dat raadsleden niet aan het begin kritischer waren. Want met die uren hadden we een hoop andere dingen kunnen doen voor de gemeenschap en andere zaken sneller aan kunnen pakken, zoals de maatschappelijke en economische agenda’s. Nu zullen daar wel de klachten komen dat die net voor de verkiezingen komen. Laten we hopen dat dit een wijze les is voor iedereen en er in de toekomst twee keer wordt nagedacht voordat we zulke trajecten ingaan.”

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha