Wijk bij Duurstede, 16 december 2017. Op 22 november stelde de PCG schriftelijke vragen over de lokale omroep Radio 90FM. De vragen werden op 12 december door de burgemeester beantwoord en zijn sinds 15 december zijn te lezen op de website van de gemeente.

Vraag 1: Is het college bekend met de problematiek bij Radio90FM? Weet het college van de lage luisterdichtheid van Radio90FM?
  • Antwoord: De genoemde luisterdichtheid is een constatering die gedaan wordt in het luisteraarsonderzoek waarnaar wordt gerefereerd in het artikel in de Doornse krant De Kaap. Omdat dit luisteraarsonderzoek de aanleiding is van deze raadsvragen, is het goed om op te merken dat dit onderzoek niet helemaal voldoet aan kwaliteitscriteria die je mag veronderstellen voor dergelijke onderzoeken. Overigens is het wel de vraag of bij een andere onderzoeksopzet het luisterdichtheidspercentage (13% van alle inwoners van beide gemeenten) heel anders zou uitpakken. Nog los van het feit of dit veel of weinig is in een tijd waarin onze inwoners toegang hebben tot een overvloed aan mediaaanbod. Ook bij het college ligt de vraag hoe de lokale omroep haar relevantie behoudt in de jaren die voor ons liggen. De omroep heeft een onrustige periode achter de rug met wisselingen van bestuursleden. De zender heeft in de afgelopen jaren niet genoeg gedaan aan regionale binding en vergaring van lokaal nieuws. Het muzikale aanbod laat daarnaast ruimte voor verbetering. Hiervan is het college op de hoogte. Het college is tevens op de hoogte van de huidige situatie bij de omroep: een nieuwe voorzitter en secretaris zijn aangetreden en lijken de omroep in stabieler vaarwater te hebben gebracht.
Vraag 2: Welke stappen gaat het college zetten? Vind er afstemming plaats met de gemeente Utrechtse Heuvelrug? Komt er een overleg met het bestuur van Radio90FM? Komt er een plan van aanpak/verbeterplan om de herkenbaarheid en binding met de lokale luisteraar te verbeteren?
  • Antwoord: De omroep heeft reeds een verbeterplan opgesteld waarin uit de doeken wordt gedaan hoe de verbetering van de herkenbaarheid en binding met de lokale luisteraar moet worden bereikt. Zo is de redactie inmiddels uitgebreid met redactieleden die actief lokaal nieuws zullen gaan vergaren. Dit aanbod zal naast de radio ook op de nieuwe website worden geplaatst, te lanceren in 2018. Ook wordt er gezocht naar meer regionale samenwerking en komt er een nieuw muzikaal format. De gemeente Wijk bij Duurstede, de gemeente Utrechtse Heuvelrug en het bestuur van de omroep hebben tot nu toe afgestemd bij relevante ontwikkelingen. Het college hecht aan een goede lokale omroep, maar wil tegelijkertijd zich op gepaste afstand houden van de uitvoering met het oog op de persvrijheid. Daarom zal de gemeente in contact blijven met de gemeente Utrechtse Heuvelrug en de lokale omroep om de ontwikkeling van de gemaakte plannen te evalueren.
Vraag 3: Zijn we als gemeente verplicht om financieel bij te dragen? Kan het geld op een andere manier worden ingezet om de lokale media te ondersteunen?
  • Antwoord: Gemeenten hebben een wettelijke plicht tot het bekostigen van lokale omroepen. De gemeente Wijk bij Duurstede deelt samen met de gemeente Utrechtse Heuvelrug een lokale omroep. Deze Lokale Omroep Heuvelrug en Kromme Rijn (LOHK) krijgt de zendtijd toegewezen door het Commissariaat voor de Media, dat steeds voor een periode van vijf jaar zendtijd toewijst aan een lokale media-instelling. Bij het komen tot een beslissing wordt het Commissariaat geadviseerd door de betrokken gemeenteraden. In november 2015 bracht de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede een positief advies uit over de LOHK. De LOHK kreeg hierop voor vijf jaar zendtijd toegewezen. In 2020 kan de gemeenteraad weer een advies uit brengen over de nieuwe toewijzing. De gemeente Wijk bij Duurstede bekostigt de LOHK, conform de wettelijke richtlijnen, jaarlijks met een bedrag van €1,14 per huishouden.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha