Wijk bij Duurstede, 16 december 2017. Op 20 november stelde de VVD schriftelijke vragen waarom Wijk bij Duurstede geen jeugdbrandweer heeft. De vragen werden op 12 december door de burgemeester beantwoord en zijn sinds 15 december zijn te lezen op de website van de gemeente.

Vraag 1: Waarom heeft de brandweer in de gemeente Wijk bij Duurstede geen afdeling jeugdbrandweer?
  • Antwoord: In juni 2016 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) besloten om het specialisme jeugdbrandweer regionaal te organiseren. Er is voor gekozen om de 20 bestaande jeugdbrandweerkorpsen binnen de VRU te organiseren in één regionale jeugdbrandweer-organisatie. Het specialisme jeugdbrandweer is van oudsher niet binnen onze gemeente aanwezig. De regionale jeugdbrandweer staat ter beschikking van de gehele VRU, dus ook de brandweerposten binnen onze gemeente. Gemeente Wijk bij Duurstede heeft twee brandweerposten, Cothen-Langbroek en Wijk bij Duurstede. Beide posten bestaan volledig uit brandweervrijwilligers die dit naast hun dagelijkse werkzaamheden doen. De geleverde brandweerzorg bestaat uit het verrichten van de basis brandweertaken en een aantal specialismes, die ook regelmatig buiten het grondgebied van onze gemeente worden ingezet. Het specialisme van de brandweerpost Cothen-Langbroek is de rietenkapbrandbestrijding en dat van Wijk bij Duurstede bestaat uit een duikteam en natuur- en scheepsbrandbestrijding.
Vraag 2: Heeft het college zicht op de mogelijkheden van het Wijkse brandweerkorps om een afdeling jeugdbrandweer op te richten?
  • Antwoord: Jongeren die in de gemeente Wijk bij Duurstede wonen, kunnen zich aansluiten bij één van de 20 bestaande jeugdbrandweerkorpsen. Momenteel is een aantal jongeren uit onze gemeente actief bij de dichtstbijzijnde jeugdbrandweer in Amerongen-Leersum. Indien op lokaal niveau genoeg capaciteit en continuïteit is om een jeugdbrandweerkorps op te richten, dan kan de VRU dit in beginsel faciliteren. Indien er een aanvraag zou komen, vindt vervolgens binnen het Algemeen Bestuur van de VRU besluitvorming plaats over de financiële consequenties. Een belangrijke voorwaarde is dat er voldoende draagvlak is bij de lokale brandweerpost(en).
Vraag 3: Is het college bereid om, met het Wijkse brandweerkorps en de Veiligheidsregio Utrecht te onderzoeken of er een mogelijkheid is om een afdeling jeugdbrandweer in de gemeente Wijk bij Duurstede op te richten?
  • Antwoord: Hierover is overleg geweest met onze beide postcommandanten. Momenteel is er geen mogelijkheden voor onze brandweervrijwilligers om naast de bestaande basisbrandweerzorg en regionale specialismen, een nieuwe taak toe te voegen met bijbehorende begeleiding en inzet.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha