Het doel van ditiswijk.nl is primair de verslaggeving van de actualiteiten in de gemeente Wijk bij Duurstede. Wij maken onderscheid tussen ingezonden brieven en redactionele artikelen. Ingezonden brieven en berichten afkomstig van vertegenwoordigers van de lokale politieke partijen worden geplaatst in de categorie 'politiek', mits de inhoud ervan past binnen het beleid van ditiswijk.nl. Ingezonden stukken m.b.t. politiek worden voorafgegaan door deze introductie. Hiermee is duidelijk dat de inhoud van het stuk de visie is van de betreffende partij en niet van de redactie. De redactie van ditiswijk.nl wil hiermee haar neutrale invalshoek waarborgen.

Wijk bij Duurstede, 4 december 2017. “Er wordt hard gewerkt aan de doelen van de Woonvisie en dat is goed om te zien.” Dat is de conclusie van SP-fractievoorzitter Jan Oechies na een avond vol presentaties van het Wijkse college. Verdeeld over vier thema’s kreeg de gemeenteraad uitleg over welke zaken er dit jaar zijn opgepakt uit de vorig jaar vastgestelde woonvisie. “Sinds 2010 zijn er honderden huizen toegevoegd. Een volgend college maakt sowieso op dit gebied de komende jaren nog grote slagen”, meldt hij.

Eind vorig jaar nam de gemeenteraad de woonvisie 2016-2021 aan. Vanuit deze visie waarin de vraag naar woningen voorop staat, dat woningen duurzaam passend moeten zijn en deze binnen redelijke termijn beschikbaar moeten zijn, richt het college zich op de bouw van 125 woningen per jaar, met inzet een betere doorstroming. “Als we dan zien dat er tussen 2010 en 2022 bijna 1250 gebouwd moeten zijn in de gemeente en dat dit voor alle doelgroepen is. We gaan er dus flink vooruit in de doorstroming”, aldus Oechies.

Als voorbeeld kwam het nieuw te bouwen complex op het terrein van de Driehoek naar voren. Negentig procent van de nieuwe bewoners komt hierbij uit de gemeente, en het overgrote deel hiervan zijn ouderen. “Die laten dan weer eengezinswoningen achter en dat betekent dus doorstroming. Dat wordt ook meegenomen bij de oude Hordenhal, bij de plannen rond de Heul en de oude Opstap. Zo maken we voor ouderen de komende jaren echt stappen. Gezien de vergrijzing is dat goed. Dat is werken vanuit de goede visie”, meent wethouder Volkshuisvesting Jeroen Brouwer.

De tweede stap is binnen een goede doorstroming is het bouwen van woningen voor jongeren. Hoewel er veel flink wat sociale koop- en huurwoningen toegevoegd zijn, moeten er meer kleine goedkope woningen komen. “Het was goed om Volksbelang en WS Cothen aan tafel te hebben. Zij hebben haarfijn uitgelegd waarom ze dankzij alle nieuwe regels van het Rijk aan de ketting hebben gelegen, en hoe de crisis veel onmogelijk maakte. Nu er, door bijvoorbeeld de samenwerking van Volksbelang met Viveste weer meer ruimte komt, is het goed om te zien dat de beide organisaties met de gemeente dit gelijk in de prestatieafspraken vast hebben gelegd. Zo krijgt bouwen voor jongeren de prioriteit die het nodig heeft. We hopen snel te horen en zien welke acties er op korte termijn mogelijk zijn”, stelt Oechies vast.

In de pitch, de korte verklaring die elke fractie gaf na de presentatie benadrukte Oechies namens de SP belang van de realisatie op korte termijn van betaalbare woonruimte voor jongeren in onze gemeente. “Kijk of je doorzonwoningen in de vrije sector geschikt kan laten maken voor bewoning door meerdere jongeren”. Tot slot zijn de SP-ers blij dat er bij de nieuwbouw meer en meer rekening wordt gehouden met duurzaamheid. Niet alleen door woningen levensloopbestendig te maken. Maar juist door deze zo energieneutraal mogelijk te maken, gasloos of nul-op-de-meter. Oechies genoot van de uitleg rond het appartementencomplex op het oude terrein aan de Hordenhal. “Het is zo duidelijk dat energieneutraal bouwen ook goed voor de portemonnee van de kopers is. Zij hebben lagere lasten. Goed voor de toekomst is een ding. Maar mensen bekijken dit nog sterk vanuit hun kostenplaatje”, eindigt hij.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha